مصاحبه "رادیو زمانه" با ابراهیم علیزاده
cpiran / ابراهیم علیزاده
24-Aug-2012

این مصاحبه از طرف "رادیو زمانه" با ابراهیم علیزاده صورت گرفته، ولی از آنجا که محتوای آن باب طبع گردانندگان "رادیو زمانه" نبوده است، از پخش آن خوداری کرده اند. جهان امروز به دلیل اهمیت نکاتی که در آن مطرح شده است، متن مصاحبه را منتشر می کند.

سئوال: آقای بنی صدر معتقد است که فرمان جهاد از طرف آیت الله خمینی، نتیجه"یک جنگی بوده و کسی نمی تواند نسبت به کسانی که این جنگ را راه انداختند چشمش را ببندد و بگوید که حقشان بوده این جنگ را راه بیندازند."جنگی که آقای بنی صدر به آن اشاره می کنند؛ به نظر شما دقیقا چرا، چگونه و کجا آغاز شد؟ شما به مثابه کومهله آن رویداد مشخص را چگونه توضیح می دهید؟

 

علیزاده: اینکه آقای بنی صدر از گذشته مشترک خود با خمینی و جمهوری اسلامی دفاع می کند، قابل درک است و نشان از تعلق عمیق وی به این خط مشی است که هرگز با همه بلایایی ... >>>

recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark