پیام آمریکا به اسرائیل مبنی بر مخالفت با حمله به ایران
Radio Farda
01-Sep-2012

به گزارش نشریه آمریکایی تایم، ارتش آمریکا حضور نیروهای خود در رزمایش مشترک پیش رو با اسرائیل را با هدف «رساندن پیام مخالفت با حمله احتمالی به ایران به‌شدت» کاهش داده است.


نشریه تایم روز جمعه، دهم شهریور، مدعی شد که دلیل کاهش جدی در ابعاد رزمایشی که ماه اکتبر برگزار خواهد شد، رساندن این پیام به اسرائیل است که آمریکا با حمله احتمالی اسرائیلی به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالف است و رزمایش را نباید آمادگی آمریکا در حمایت عملی از اسرائیل در چنین جنگی تعبیر کند.


به گزارش تایم، در حالی که قرار بود شمار نیروهای آمریکایی حاضر در این رزمایش پنج هزار نفر باشد، اکنون پنتاگون اعلام کرده است که تنها برای اعزام هزار و پانصد نفر از این نیرو‌ها برنامه‌ریزی کرده است.


تایم در عنوان گزارش خود نیز تأکید کرده است که کاهش نیرو‌ها می‌تواند در تصمیم حمله به ایران «اثرگذار» باشد.


پنتاگون در واکنش به گ... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark