دشمن فرضی انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٢باقر قالیباف است
رادیو فرانسه
04-Sep-2012

امروز برخی از رسانه ها، متن صحبت هایی از اسفندیار رحیم مشایی را منتشر کردند که بر اساس آن وی اعلام کرده است قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٢ را دارد و رقیب اصلی خود را نیز محمد باقر قالیباف شهردار تهران میداند.
«قالیباف گاف دارد، برایش برنامه مفصل داریم»،«احمدی نژاد شهر به شهر از من دفاع خواهد کرد» این جملات دو گانه ای است که یکی از سایت های میانه رو، به نقل از اسفندیار رحیم مشایی نوشته است، دوگانه ای که هم از عزم او برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٩٢ نشان دارد و هم «دشمن فرضی» مشخص شده است، شاید همان نقشی که هاشمی رفسنجانی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری برای تیم تبلیغاتی احمدی نژاد بازی کرد قرار است که باقر قالیباف برای مشایی بازی کند. به گزارش سایت بازتاب به نقل از بولتن داخلی متعلق به یکی از جناح های اصولگرا، وی همچنین گفته است

>>>
recommended by All-Iranians

Share/Save/Bookmark