احمدی نژاد: از کجا می دانيد سال پايانی دولت است؟
Radio Farda
04-Sep-2012

محمود احمدی نژاد، سه شنبه، ۱۴ شهريور، در پاسخ به اين سوال که در سال پايانی دولت است آيا اسامی [مفسدان] را اعلام نمی کند، گفت: «از کجا می دانيد سال پايانی دولت است؟ دولت برای ملت است و ملت هم تا هميشه ماندگار است.»


این در حالی است که در سال آینده دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان می رسد و در انتخابات آینده نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری سود.


به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، سه شنبه، در پاسخ به اين سوال که آيا هنوز هم اسامی [ مفسدان] را که در سال ۸۴ مطرح کرديد در جيب داريد، گفت: «من يک سری اسامی داده ام.»


احمدی نژاد چهار سال پیش نیز با اشاره به « میلیاردها و فوق میلیاردهایی که اول انقلاب دست خالی بودند» و وی از آنها به عنوان «دانه درشت یاد می کند»گفته بود: «خداوند شاهد است که در اين چهار سال سکوت مطلق را برای پيشبرد کارهای کشور برگزيده ام اما اکنون می بينيم که اگر اين... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark