شکایت خانواده زندانی کشته شده در تبریز
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی / کمیته حمایت
09-Sep-2012 (one comment)

شکایت خانواده زندانی کشته شده در تبریز

بدنبال شکایت و پیگیری های خانواده محمد رنگ گری معروف به مهدی 37 ساله، اهل بستان آباد دارای 4 فرزند که دو سال از حکم زندانش سپری شده و در تاریخ 27/5/1391 بدست مسئولین زندان مرکزی تبریز کشته شده بود 4 نفر از کارمندان و 3 نفر از سربازان زندان که در قتل او دست داشتند برایشان قرار مجرمیت صادر شده و با سپردن وثیقه آزاد هستند.

نام کارمندان مجرم شناخته شده در قتل فوق عبارتند از : چاوشی ، تیمور زاده ، رستمی و عبدول محمد پور . هنوز نام سربازان را نمی دانیم . لازم به ذکر است که دادستان مستقیما" مسئولیت رسیدگی به پرونده فوق را به عهده گرفته است. ماجرای کشته شدن زندانی فوق به صورت زیر بوده که در تاریخ 30/5/1391 اعلام گردیده است.

روز جمعه مورخ 27/5/1391 یکی از زندانیان بند متادون به نام مهدی را که بیمار بود و مجبورا" برای رفع گرسنگی حدود های ساعت 4 بعد از ظهر غذا خورده بود به علت روزه خواری ... >>>

Zendanian

زندانی کشته شده در تبریز

Zendanian


شکایت خانواده زندانی کشته شده در تبریز

بدنبال شکایت و پیگیری های خانواده محمد رنگ گری معروف به مهدی 37 ساله، اهل بستان آباد دارای 4 فرزند که دو سال از حکم زندانش سپری شده و در تاریخ 27/5/1391 بدست مسئولین زندان مرکزی تبریز کشته شده بود 4 نفر از کارمندان و 3 نفر از سربازان زندان که در قتل او دست داشتند برایشان قرار مجرمیت صادر شده و با سپردن وثیقه آزاد هستند.

نام کارمندان مجرم شناخته شده در قتل فوق عبارتند از : چاوشی ، تیمور زاده ، رستمی و عبدول محمد پور . هنوز نام سربازان را نمی دانیم . لازم به ذکر است که دادستان مستقیما" مسئولیت رسیدگی به پرونده فوق را به عهده گرفته است. ماجرای کشته شدن زندانی فوق به صورت زیر بوده که در تاریخ 30/5/1391 اعلام گردیده است.

روز جمعه مورخ 27/5/1391 یکی از زندانیان بند متادون به نام مهدی را که بیمار بود و مجبورا" برای رفع گرسنگی حدود های ساعت 4 بعد از ظهر غذا خورده بود به علت روزه خواری می خواستند به بند ویژه یعنی سلول انفرادی ببرند ولی او مقاوت می کرد . ماموران به دستور چاوشی معاون زندان او را کشان کشان همراه با ضرب و شتم شدید به سلول انفرادی بردند .

دستان او را با دستبند از میله های پنجره سلول که در ارتفاع بالای است بسته و او را آویزان کردند پا های مهدی حدود 30 سانت از زمین فاصله داشت در حالی که او آویزان بود تا صبح شنبه به تناوب توسط ماموران مورد ضرب وشتم قرار داشت .

روز شنبه صبح که زندانیان برای ملاقات می رفتند دیده اند که شهرام رضازاده یکی از مسئولین زندان و چاووشی معاون زندان دو نفره مشغول کتک زدن مهدی که همچنان آویزان بوده هستند. و چند سرباز نیز در اطراف آنها حضور دارند .

تعدادی از زندانیان که حدود ساعت 11 قبل از ظهر از ملاقات بر می گشتند دیدند که کتک زدن تمام شده و مهدی روی زمین بی حرکت افتاده است.به دستور چاووشی معاون زندان دو نفر از زندانیان به نام های بهزاد زارع حسن پور و یوسف فتعلی نژاد، مهدی را به بهداری بردند ، در بهداری پس از معاینه گفتند بر اثر خونریزی داخلی مرده است . کشتن زندانیان آنقدر عادی است که ماموران و مسئولین زندان آدم کشی خود را پنهان نمی کنند بلکه فقط در گزارشات کتبی یک دلیل دروغ برای مرگ مقتول می نویسندو بس.

غیر از افرادی که از عصر روز جمعه تا صبح شنبه زندانی آویزان از میله پنجره را بطور متناوب کتک زده اند که ما آنها را نمی شناسیم اما این را می دانیم که شهرام رضا زاده از مسئولین زندان و چاووشی معاون زندان از ساعت 8 صبح تا ده و سی دقیقه دو نفره مشغول کتک زدن مهدی بودند و می خواستند صواب روزه گرفتن و لذت مومن بودن را به او بچشانند. این مومنین با ضرب و شتم توانستند انجام وظیفه کرده وبه نهی از منکر خود عمل نموده یک انسان را به قتل برسانند.

شهرام رضازاده و چاووشی دو نفر از قاتلین مهدی هستند که نباید فراموش شوند و باید آنها در زمان مناسب محاکمه و مجازات شوند . نباید فراموش کرد که این دو جنایت کار یک زندانی اسیر را به خاطر اینکه برای رفع گرسنگی غذا خورده است در راه خدا به قتل رساندند .کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

18/6/1391

www.chzamani.blogspot.comShare/Save/Bookmark