بشار اسد؛ رقص رپ و کابوس
//www.radiozamaneh.com/politics/2012/09/21/19642
21-Sep-2012

ک کارگردان تبعیدی سوری اوضاع پریشان حکومت بشار اسد را به
صورت نمایش عروسکی اجرا کرده و فیلم آن را هم در یوتیوب گذاشته تا همه
ببینند.

 

در این نمایش عروسکی که نقش آفرینان آن بر سر انگشت حرکت
می‌‌کنند، افزون بر مردم عادی، نقش نیروی سرکوبگر شبیحه و خود بشار اسد را
هم بازی می‌‌کنند . نمایش با بی قراری اسد شروع می‌شود که خوابش نمی‌برد، چون کابوس می‌بیند . شبیحه لالایی گویان او را به خواب می‌کند، اما اسد باز با دیدن کابوس از خواب می‌پرد .

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark