مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد بازداشت شد
سبزنامه ایرانیان
26-Sep-2012 (one comment)

به گزارش شبکه ایران دادگاه کیفری استان تهران در 25آبان سال گذشته ،جوانفکر را به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و شش ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محکوم کرده بود.

این دادگاه مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را از هرگونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی در هررده و سمتی اعم از دولتی و یاخصوصی به مدت سه سال محروم کرده بود.
اما سه ماه بعد شعبه 32 دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه کیفری تهران در مورد پرونده اتهامی نشریه خاتون (روزنامه ایران) یک فقره مجازات شش ماه حبس تعزیری علیه علی اکبر جوانفکر را حذف و شش ماه حبس تعزیری دیگر علیه وی را قطعی کرد.

دادگاه کیفری تهران درحکم خود جوانفکر را به چند جرم محکوم کرده بود اما دیوان عالی کشور آن را نقض وتمامی موارد اتهامی را یک جرم تلقی و برای آن یک مجازات تعیین کرده است.
پیشتر جوانفکر اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه... >>>

recommended by Mardom Mazloom

Share/Save/Bookmark

 
Mardom Mazloom

خبر کامل تر

Mardom Mazloom