شاعر، واژه 'هیچ' و داستان انسانیت
BBC Persian / Roshanak Taghavi ( روشنک تقوی )
29-Sep-2012 (one comment)
یکی از مجسمه های پرویز تناولی، «تبدیل شاعر به هیچ» نام دارد و در مرکز نمایشگاه ویژه هنر معاصر ایرانی در موزه هنری متروپولیتن نیویورک قرار گرفته است. تصویر شاعر، یکی از تم های اصلی در مجسمه های آقای تناولی است؛ همچنین مفهموم «هیچ» یکی از تم های مهم در آثار اوست.
طی یک تماس تلفنی از تهران، آقای تناولی با روشنک تقوی، روزنامه نگار ایرانی-آمریکایی در ایالات متحده، در مورد جنبه نمادین «هیچ» در آثار هنری اش و نقش شاعر به عنوان یک فیلسوف به گفتگو نشست. >>>
Roshanak Taghavi

گفت‌ و گو با پرویز تناولی

Roshanak Taghavi

Share/Save/Bookmark