خبر ورود رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری جدی است؟
BBC Persian
02-Oct-2012 (2 comments)

روزنامه "آرمان روابط عمومی" تیتر یک امروز خود را به خبری اختصاص داده که حکایت دارد اکبر هاشمی رفسنجانی به علی اکبر ناطق نوری گفته است "بدون واهمه در صحنه

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد  یافت". ...............من با نیروهای انقلاب، بازاری ها و روحانیت در تماس هستم. این نیروها از برخوردهایی که با شما صورت می گیرد ابراز نگرانی می کنند. شما شفاف بیایید در صحنه و ما هم پشت شما هستیم".....................

>>>
recommended by DemocracyQuest

Share/Save/Bookmark

 
Nader Vanaki

علی اکبر خان هاشمی بهرمانی نوقی

Nader Vanaki


To the rescue of the nation.  What a joke!  Let me guess he will bring his cabinet back out of retirement and build a few more dams.  That's the ticket!


vildemose

 Rafsanjani, the next

by vildemose on

 Rafsanjani, the next president of the Islamic Republic...hahahha

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir