فیلمبردار ریاست‌جمهوری «جاسوس» از کار درآمد
Iran-emrooz
07-Oct-2012

«دبکا فایل» می‌گوید حسن گلخنبان پس از پناهنده شدن به آمریکا، فیلم و اطلاعاتی را از تأسیسات مهم و حساس هسته‌ای ایران به سیا، تشکیلات اطلاعات و امنیت خارجی آمریکا، داده است. بنابر این گزارش، گلخنبان بدلیل حضورش در هیئت همراه رییس جمهوری در چمدان‌های خود فیلم‌هایش را همراه برد زیرا این چمدان‌ها از سوی نیروهای امنیتی ایران کنترل نشد.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark