اخباروگزارشات کارگری27مهرماه1391
IASWI
18-Oct-2012

اخباروگزارشات کارگری27مهرماه1391

- شاهرخ زمانی‌ به زندان گوهردشت منتقل شده است

- علی نجاتی به شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شد

- محکومیت یک فعال کارگری در سنندج به زندان

- عادله چراغی آزاد شد

- گزارشی از آخرین وضعیت کارگران شرکت بنیان دیزل تبریز

- وزارت نفت وایجادموانع جدید در راه تبدیل وضعیت کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز

- پروین محمدی: جز اعتراض، راه دیگری وجود ندارد

- درخواست کشور همسایه؛جذب 30 هزار پرستار ایرانی با 2000 دلار حقوق ماهانه

- کشته وزخمی شدن 2کارگربدلیل گودبرداری غیر اصولی در شیراز

- تظاهرات و اعتصاب سراسری یونانیان دراعتراض به ریاضت اقتصادی

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark