کارگران ایران تنها نیستند!
cpiran
22-Oct-2012
از روز 20 تا 27 اکتبر برابر با 29 مهر تا 5 آبان، کارزای جهانی در همبستگی با جنبش کارگری ایران با خواست محوری  آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری
در جریان است. این کارزار به دعوت نیروهای چپ و کمونیست صورت گرفته است و
تاکنون با  فعالیت ها و اطلاعیه هایی از جانب نیروها و فعالین طرفدار این
حرکت در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی از قبیل پاریس،  لندن، هلسینکی،
استکهلم، گوتنبرگ، آمستردام، فرانکفورت، هامبورگ، کلن، واشتنگتن، مونترال و
تورنتو مورد پشتبانی قرار گرفته و در اشکال مختلف از قبیل برگزاری پیکت ها
و آکسیون های اعتراضی و تلاش برای جلب تشکل های کارگری در خارج کشور در
جریان است.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark