رژیم ایران شیطانی است
رادیو فرانسه
23-Oct-2012

بالاترین مقام دیپلماتیک کانادا، در اجلاس پارلمان های جهان، ایران را  به خاطر نقض حقوق بشر و عدم رواداری مذهبی مورد نکوهش قرار داد؛ اتفاقی که به واکنش خشمگینانه نمایندگان ایرانی حاضر در این اجلاس انجامید.به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بیرد وزیر امورخارجه کانادا، دراین رابطه گفت: «بهایی‌ها و مسیحیان در ایران با خطر مرگ و شکنجه مواجه هستند و تمامی این بخاطر اعتقاد آنها به یک مذهب است.» وی ادامه داد: رژیم شیطانی ایران بزرگترین تهدید برای صلح جهانی و امنیت است...

>>>
recommended by Ladan Farhangi

Share/Save/Bookmark