سقوط ارزش ریال، صعود خط فقر!
cpiran / رشید رزاقی
23-Oct-2012
به گفته حسین راه فر استاد دانشگاه در ماه های اخیر نرخ تورم بالای 50 تا
60 درصد بوده و هم اکنون این نرخ به سه رقمی رسیده است. اثرات چنین روندی
حتی بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که در داخل نیز تولید می گردد به چشم
می خورد و اجناس بگونه ای بی سابقه تا چند برابر گران شده اند. بازرگانان
بازار تهران به خاطر آینده ناروشن سرنوشت ریال که بی ثباتی قیمت ها را در
پی داشته، سر درگم تنظیم برنامه وارداتی خود هستند. ارزش دستمزدهای ثابت
کارگران و کارمندان حقوق بگیر نیز تا یک سوم پائین آمده است. به تبعیت از
وضعیت موجود، منحنی خط فقر هم به حرکت درآمده و متناسب با شاخص های بازار و
معیارهای زندگی، بدون شک لحاف ملایش را در مکان چند میلیون تومانی پهن
خواهد نمود. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark