اخباروگزارشات کارگری1آبان ماه1391
IASWI
23-Oct-2012

- تجمع اعتراضی امروز 300 کارگر بنیان دیزل و حضور مامورین انتظامی
- گزارشی ازوضعیت کارگران برخی واحدهای تولیدی اصفهان
- اخراج 30 کارگر معترض به تعویق دستمزد در شرکت پالور، متوقف شدن خط تولید آبمیوه رانی
- اخراج گسترده ی کارگران کارخانه خورشید زریوار
- قطع سوخت کوره‌های شرق اصفهان، ۳۰۰ کارگر را بیکار کرد
- اخراج ۵۰ کارگر كارخانه شکوهیه استان قم
- اخراج ۳۰ کارگر شرکت ملی نفتکش طی یک سال گذشته
سقوط مرگبار کارگر گچ کار به چاهک آسانسور >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark