علی اکبر ولايتی در آمريکا چه می کند؟
کلمه
26-Oct-2012 (one comment)
. خبرهای عجيبی از تحرکات حاکميت در مراوده با آمريکا
به گوش می رسد. گفته می شود که علی اکبر ولايتی مشاور رهبری در امور بين
الملل به ايالات متحده سفر کرده و در تلاش برای برقراری باب مذاکره مستقيم
بين ايران و آمريکا است. شنيده شده که حسين طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه
نيز در اين سفر، ولايتی را همراهی می کند. اما اين سفر از ديد افکار عمومی
مخفی نگه داشته شده و رسانه های رسمی حتی اخبار اخير رسانه های بين المللی
درباره مذاکره مستقيم ايران و آمريکا و واکنش های دو طرف به آن را نيز
چندان پوشش نداده اند. چرا حاکميت درباره حضور اين افراد در آمريکا و علت
آن توضيحی به افکار عمومی نداده است؟ آنها در آمريکا چه می کنند؟

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

They are here to cut a backdoor deal

by vildemose on

 حسين طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه
نيز در اين سفر، ولايتی را همراهی می کند. اما اين سفر از ديد افکار عمومی
مخفی نگه داشته شده و رسانه های رسمی حتی اخبار اخير رسانه های بين المللی
درباره مذاکره مستقيم ايران و آمريکا و واکنش های دو طرف به آن را نيز
چندان پوشش نداده اند. چرا حاکميت درباره حضور اين افراد در آمريکا و علت
آن توضيحی به افکار عمومی نداده است؟ آنها در آمريکا چه می کنند؟

علی اکبر ولايتی در آمريکا چه می کند؟

کلمه

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir