سن بيوه‌گی در كشور به ۱۷ سال رسيد/ سن اعتياد به ۱۵سال رسيد
ايلنا
04-Nov-2012 (one comment)
يک متخصص علوم رفتاری و آسيب‌شناسی اجتماعی از رسيدن سن بيوه‌گی به ۱۷ سال خبر داد.

مجيد ابهری در گفت و گو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين مطلب، گفت: حدود
۲ميليون زن سرپرست خانوار داريم که سالی ۶۰ هزار نفر به آنها اضافه
مي‌شود. اين آسيب‌شناس اجتماعی با اشاره به اينکه کف سنی
اعتياد به ۱۵سال رسيده است، افزود: منحنی اعتياد بين ۱۷ تا۶۰ سال و مصرف
موا دروان گردان نيز بين ۱۷تا۲۹ سال است.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Tabrik!   All

by vildemose on

Tabrik!

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir