اخباروگزارشات کارگری15آبان ماه1391
IASWI
06-Nov-2012

- کارگران صنایع پلاستیک پگاه باچه مشکلاتی دست به گریبانند!

- ثابت ماندن حق مسکن کارگران طی 7سال گذشته

- اخراج نیروهای شرکتی استانداری گیلان

- پرونده نیروهای شرکتی در وزارت نیرو بسته شد

- تصادف خونین ومرگبارميني‌بوس حامل كارگران شركت توسعه نيشكر

- کارگر جوان زیر درخت مدفون شدوجانش راازدست داد

- اعتصاب یک روزه کارکنان بخش حمل و نقل آتن - افزایش میزان بیکاری در اسپانیا برای سومین ماه متوالی

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark