فراخوان در همبستگی با زندانیان سیاسی در زندان های ترکیه
CPI
10-Nov-2012
شکیلات خارج از کشور حزب کمونيست ايران واحد نروژ طی فراخوانی خواستار همبستگی با زندانیان سیاسی در زندان های مخوف ترکیه گردید.
در بخشی از اطلاعیه که به همین مناسبت منتشر
شده از جمله آمده است: "اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد در زندانهای ترکیه
كه از مخوف ترین زندان های جهان هست، همچنان ادامه دارد و در حمایت از این
حرکت، موجی از اعتراضات توده ای شمار زیادی از شهرهای ترکیه را در بر گرفته
است. بیش از 700 زندانی کرد در زندان های ترکیه بیش از 57 روز است که در
اعتصاب غذا به سر می برند. حال بسیاری از اعتصاب کنندگان وخیم گزارش شده
است و تا بحال یك نفر از آنان جان باخته است."
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark