بیکاری و انتخابات سلامت روانی مردم را تهدید می‌کند
دویچه وله فارسی
10-Nov-2012 (3 comments)

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی گفته است که تنها ۲۵ درصد از علل بیماری‌های روانی‌، دلایل ژنتیکی است و بیش از نیمی از این بیماری‌ها در ایران از عوامل اجتماعی همچون فقر، تبعیض و سکونت جغرافیایی ناشی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، دستجردی که در اجلاس عمومی شوراهای استان‌ها سخن می‌گفت با اشاره به این‌که بیکاری و انتخابات سلامت روانی مردم را تهدید می‌کند، افزود: «این عوامل باید کنترل شود و همچنین با رعایت اخلاق انتخاباتی باید بتوانیم در زمان انتخابات میزان فشارهای روانی برجامعه را کاهش دهیم»

>>>
recommended by Ladan Farhangi

Share/Save/Bookmark

 
All-Iranians

...

by All-Iranians on

Down with IRI.


Roozbeh_Gilani

عوامل اجتماعی همچون فقر، تبعیض

Roozbeh_Gilani


اسلامیون آدمکش حاکم بر وطن عزیز،  چیزی نیستند جز نوکران امپریالیسم جهانی‌، که آنهم چیزی نیست جزبالاترین مرحله سرمایداری....

تنها راه ریشه کنی فقر، بیکاری، تبعیض نژادی / جنسی‌، و جهالت مذهب اسلام از وطن عزیز، ایجاد دموکراسی‌ حقیقی‌، یعنی‌ حکومت توده‌های مردم، تحت رهبری طبقه کارگر هست.


Ladan Farhangi

Links

by Ladan Farhangi on

Here are better links

//www.dw.de/وزیر-بهداشت-بیکاری-و-انتخابات-عامل-بیماریهای-روانی-است/a-16366929

//www.dw.de/%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D...