دستگیری برادربهمن قبادی فیلمساز در سنندج
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران
20-Nov-2012

بهمن قبادی کارگردان شهیرایرانی فیلم های «زمانی برای مستی اسب‌ها» و «لاک‌پشت ها هم پرواز می کنند» به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که برادرش از تاریخ ۱۴ آبان دستگیر شده است و علیرغم اینکه از بیمارهای مختلف رنج می برد خانواده اش هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند. او از مسوولین ایران خواست که سلامت او را در بازداشت تضمین کنند و اجازه بدهند که با خانواده تماس بگیرد و از حقوق اولیه انسانی و قانونی خود از جمله دسترسی به وکیل برخوردار باشد.

 برادرم به همراه دو تن از دوستان قدیمی اش مغازه ای در سلیمانیه باز کرده بودند که مواد بهداشتی می فروختند مثل صابون و شامبو. اما تجارتشان در سلیمانیه موفق نبود و گفتند شاید در گرجستان بتوانند موفق باشند. هر سه نفر سوار ماشین سواری بودند که در خروجی شهر سنندج در گردنه سوادآباد آنها را می گیرند. راننده برای خانواده ام توضیح داده که دو سه ماشین منتظرش بودند. >>>

recommended by Fred

Share/Save/Bookmark