آرامش‌خواهی یک روح نا‌آرام
//radiozamaneh.com/culture/khaak/2012/11/23/21879 / دکتر اکبر فلاح زاده
23-Nov-2012 (one comment)
 نمایشنامه «عید پاک» نوشته یوهان آگوست استریندبرگ
آرامش‌خواهی یک انسان ناآرام را نشان می‌دهد. انسانی در گیرو دار بحران‌های
زندگی، در زمانه‌ای پر از حوادث و تحولات پیچیده: نیمه قرن نوزدهم تا
سال‌های پر تب و تاب قبل از جنگ جهانی اول... >>>
shapourian

آگوست استریندبرگ

shapourian

Share/Save/Bookmark