در باره روز جهانی محو خشونت علیه زنان
CPI / Rosa Luxemburg
26-Nov-2012 (one comment)
درروز 25 نوامبر 1960 در جمهوری دومینیکن در آمریکای لاتین سه خواهر به
نامهای، پاتری، مینروا و ماریا ترزا میرابل همراه با همسران خود در کنار
سایر مبارزان علیه حکومت دیکتاتوری رافائل تروجیلو مبارزه میکردند. آنها به
دستور دیکتاتور مزبور ربوده شده، مورد تجاوز قرار گرفته و بطرز فجیعی به
قتل رسیدند. سال بعد دیکتاتور به قتل رسید و نامش با نفرت عمیق در خاطره
مردم دومینیکن ماند، اما آنها به خواهران میرابال لقب "پروانه های فراموش
نشدنی" دادند. در سال 1981 زنان مبارز در آمریکای لاتین 25 نوامبر را به
یاد مبارزه دلیرانه خواهران میرابل ، بعنوان روزمبارزه با خشونت علیه زنان
نامگذاری کردند. از سال 2000 به
اینطرف دولتهائی که اعلامیه «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» را پذیرفته
اند به این مناسبت مراسمهائی برگزار میکنند. مقامات جمهوری اسلامی اعلامیه
مزبور را مغایر با اسلام یافته و آنرا امضا نکرده اند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان مراسمی در شهر سقز

Zendanian


روز يکشنبه مورخ 5/9/91 برابر با 25 نوامبر در شهر سقز مراسمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان برگزار شد.

در اين مراسم که به مدت سه ساعت طول کشيد، ابتدا ايکی از شرکت کنندگان
مقاله ای در مورد روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان قرائت کرد سپس مراسم
با بحث آزاد در مورد مشکلات زنان و راه کار برای آينده ادامه پيدا کرد.
اين مراسم بعد از سه ساعت در ميان شور و شوق شرکت کنندگان به پايان رسيد

جمعی از فعالين کارگری سقز