تورم به قبرستان رسید؛ دردسر بعداز مرگ!
iran-emrooz.net
28-Nov-2012

فروش اجباری قبرهای 3 طبقه

در کنار بحث گرانفروشی در خرید و فروش قبرها، شهروندانی که برای خرید قبر
به قطعات قدیمی و جدید(روز ) مراجعه می‌کنند از این ‌که به جای یک طبقه، با
پیشنهاد خرید دو طبقه دیگر مواجه می‌شوند، گلایه دارند.

قانون دفن در قبور بهشت زهرا(س) خرید اجباری هر سه طبقه قبر است، حتی اگر
بخواهید فقط یک متوفی را دفن کنید، دلیل آن هم این است که هم‌اکنون تمام
قبرها در قطعات مختلف سه طبقه احداث می‌شود. به طور مثال در قطعات جدید پس
از دفن متوفی در طبقه اول، به خانواده مهلت داده می‌شود تا دو طبقه دیگر را
نیز خریداری کنند، وگرنه این دو طبقه به خانواده دیگری فروخته می‌شود.

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark