چرا مراسم تحقیر آدمی در لرستان؟
gooyanews / اختر قاسمی
29-Nov-2012

چه کسی یا کسانی اینگونه خود آزاری ها و تحقیر مردم را که نماد توحش و بی فرهنگی ست را به عنوان فرهنگ به مردم غالب می کند؟

چندین سالی ست که در استان لرستان و بخشی از شیعه نشین کردستان مراسمی به نام " گل مالی" در روزهای عاشورا صورت می گیرد که عزاداران تمام بدن و صورت خود را به گل آغشته می کنند و برای خشک کردن این گل مالی از هیزم جنگل ها و درختان این استان استفاده می شود که نه تنها این مراسم مورد اعتراض برخی از اقشار مردم قرار گرفته بلکه حامیان محیط زیست نیز به دلیل نابودی درختان و جنگل های زیبای لرستان نیز به این مراسم اعتراض کردند!

>>>
recommended by Azarbanoo

Share/Save/Bookmark