نسرین ستوده اعتصاب غذای خود را شکست
کلمه
04-Dec-2012 (2 comments)

ه گزارش رسیده به کلمه، متعاقب دیدار رضا خندان همسر این زندانی سیاسی و گروهی از فعالان زنان با برخی از نمایندگان و پیگیری های محمدرضا تابش و ابوترابی فرد و مذاکره آنها با رییس مجلس و قوه قضاییه و با برداشتن محدودیت های قضایی از مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، وی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر از تاریخ ۲۶ مهرماه در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زد. او در تاریخ چهارشنبه ۱۰ آبان ماه بی آنکه دلیلی ذکر شود به سلول انفرادی منتقل شد و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اول آذر ماه که مجددا به بند عمومی منتقل شد. اکنون ۴۲ روز از اعتصاب این وکیل در زندان اوین می گذرد در حالیکه به گفته همسرش وضعیت جسمیش به شدت وخیم است. او به خانواده اش گفته است به شرط رفع ممنوع الخروجی مهرآوه دختر ۱۲ ساله اش دست از اعتصاب بر می دارد.

نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال مح... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Soosan Khanoom

That is a Wonderful news.

by Soosan Khanoom on

What a relief.  

Thanks ! 


Fred

توحش وحوش

Fred


خبر بسیار خوشی است؛ همیشه خوش خبر باشید.

خبر خوشتر آن خواهد بود که نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره سرنگون شده و ایرانیان از شر سی و چهار سال توحش وحوش رها شده اند.

 

وحوش؛ نسرین و بیشمار اسرای ایرانی را آزاد کنید!

 

پ.ن. چون منبع خبر یکی از رسانه های 
اصلاح طلبان" نظام نکبت مسلمین میباشد، باید امیدوار بود که منایع درستکار آنرا تایید کنند.