Archive Sections: letters | music | index | features | photos | arts/lit | satire Find Iranian singles today!

BabaTaher
Index


Index
A new poem will be listed several days a week
Thanks to Javaneh Khodabakhsh

1- Bebandam shaal o meepoosham ghadak raa...
2- Bee toh yaa rab gol beh bostaan marooyaa...
3- Toh dooree az baram, del dar baram neest...
4- Nafse shoomam beh donyaa bar-e aanast...
5- Agar del delbar o delbar kodaam ast...
6- Nemeeporsee ze yaar-e delfekaaret...
7- Bahaar aamad beh sahraa o dar o dasht...
8- Bovad dard-e mo va darmoonam doost...
9- Khoshaa aanoon keh az paa sar nadoonan...
10- Ze dast-e deedeh o del har do faryaad...
11- Khorram aanaan keh az tan o jaan nadaanand...
12- Elaahi gardan-e gardoon shavad khord...
13- Khoshaa aanaan keh sodaay-e toh deerand...
14- Gham-e eshghat biyaaboon parvaram kard...
15- Mo keh yaarom sar-e yaaree nadaarad...
16- Delam bee vassl-e toh shaadi mabeenaad...
17- Bedel naghsh-e khiyaalat dar shab-e taar...
18- Mosalmaanaan sar dard aamoo beyekbaar...
19- Falak, zaar o nezaarom kardi aakhar...
20- Joreh-baazi bodam raftam beh nakhjeer...
21- Toh keh zooni bemo chaareh biyamooz...
22- Khodaayaa beh faryaad-e delam rass...
23- Sho taar ast o gorgaan meezanan neesh...
24- Delaavangam, delaavangam, delaavang...
25- Khosh aan roozee keh ghabram meegeereh tang...
26- Khodaavandaa, mo beezaaram azeen del...
27- Besham vaasham keh taa yaari kareh del...
28- Cheraa aazordeh haalee, ey del, ey del...
29- Delaa ghaafel ze sobhaani, cheh haasel...
30- Manam aan aajoreen morghee keh felhaal...
31- Elaahi vaakiyaasham, vaakiyaasham
32- Do zolfoonat bovad taar-e robaabam...
33- Bar rooye delbaree gar...
34- Ze dast-e charkh-e vaaroon daad deeram...
35- Mo aan aazordehye beekhaanomaanam...
36- Beh sahraa bengarom, sahraa toh veenam...
37- Mo keh chon oshtorom ghaane' bekhaaram...
38- Boorah-e sootedelaan gerd-e ham aaeem...
39- Besham vaa sham az een aalam bedar sham...
40- Boreh roozi keh didaar-e to vinam...
41- Ghamom gham bee o ghamkhaar-e delom gham...
42- Delom door ast o ahvaalesh nadoonam...
43- Khosh aan saa'at keh deedaar-e to vinam...
44- Mo az jor-e botaan del-rish deeram...
45- Sar-e kooh-e boland chandaan neshinam...
46- Hame-ye aalam por az gardeh cheh vaajam...
47- Az aan angoshnamaa-ye roozegaaram...
48- Boo rah yekdam benaaleem o besoojeem...
49- Nazooni ey falak keh mostmandam...
50- Bedel dard-e ghamat baaqi hanoozam....
51- Shovaan estaaregaan yek yek shomaaram...
52- Azizaan maa gereftaar-e do dardeem...
53- Konoon daaree nazar goo vaakiyaanam...
54- Ze eshghat aatashi dar booteh deeram...
55- Gham-e haalam hameh kardi beh baalam...
56- Hezaaraan molk-e donyaa gar bedaaram...
57- Sar-e kooye to taa chand aayam o sham?...
58- Bo rah kaz deedeh jayhoonee besaazeem....
59- Mo aan mastam keh az paa sar nazoonam...
60- Shavi naalam, shavi shogeer naalam...
61- Elaahi doshmanat raa khasteh veenam...
62- Khoshaa aanaan nah sar daarand nah saamaan...
63- Delaa chooni delaa chooni delaa choon...
64- Delam az dasteh toh naalaaneh, naalaan...
65- Goli gashtam pay-e alvand daamaan...
66- Ze yaad-e khod biyaa parvaa...
67- Agar dastam resad bar charkh-e gardoon...
68- Pasheemanom, pasheemaanom, pasheemaan...
69- Delam tangeh, nadaanam sabr kardan...
70- Mo aan espideh baazam, sineh sohaan...
71- Delee daaram behboodash nemeeboo...
72- Makon kaaree keh bar paa sangat aayad...
73- Naseemee kaz bon-e aan kaakol aayo...
74- Saree daaram keh saamaanash nemeeboo...
75- Vevallah keh jaanaanam toee, to...
76- Niyaa motlagh bekaaram een del-e mo...
77- Vaay az roozikeh ghaazeemaan khodaa boo...
78- Sho taarat beveenam, taar taaro...
79- Cho mo yek sooteh del parvaanehee neh...
80- Delam az eshgh-e khoobaan geej o veejeh...
81- Cheh direh eenkeh vaarash aazarineh...
82- Beeh toh yek dam delam khorram namooneh...
83- Mo ra drad-e delam khoo kardeh vaa toh...
84- Ghareebee sakht maraa delgeer daareh...
85- Del-e aashegh beh payaami besaajeh...
86- Bedonyaa mo navinam kaam bee toh...
87- Sahargaahaan faghaan-e bolbolaaneh...
88- Gham-e dard-e del-e mo bee hesaabeh...
89- Ze gham jaan-o tanam dar gir-o daareh...
90- Saram cho gooy dar meydaan beh gardeh...
91- Del az mehrat navarzeh bar cheh arzeh...?
92- Saram sodaa-ye gisooye toh daareh...
93- Nazoonam loot o oryaanam keh kardeh?...
94- Do cheshm raa toh khoon paalaa koni toh...
95- Derakht-e gham beh jaanam kardeh reesheh...
96- Garam rooni varam khooee toh zoonee...
97- Ze kesht-e khaateram joz gham narooee...
98- Bahaar aaee bahr-e shaakhee golee bee...
99- Bee toh ashkam ze mozhgaan tar aaee...
100- Alaaleh koohsaaraan haftehee (?) bee...
101- Koshimaan ar bezaaree az keh tarsee...?
102- Aashgh aan bee keh daaem dar balaa bee...
103- Sho taar-o biyaabaan por varak bee...
104- Toh keh taa zendeh baalaa del-robaaee...
105- Do cheshmoonat piyaaleh por ze may bee...
106- Taar-e zolfat cheraa bar laaleh deeree...
107- Negaareenaa del o jaanam toh daaree...
108- Modaamam del- por aatash deedeh tar bee...
109- Jahaan-e bee vafaa zendaan-e maa bee...
110- Cheh khosh bee vaslat aahang-e malak bee...
111- Roozam az sho-e shoom az rooz batar bee...
112- Ze aaham haft gardoon por shar bee...
113- Shavam az shaam-e yaldaa tireh tar bee...
114- Peye marg-e nekooyaan gol narooee...
115- Sar-e raahoon neshinam taa to aaee...
116- Modaamam del bar aazar dideh tar bee...
117- Bedaryaay-e ghamat del ghootevar bee...
118- Safaahoonam, safaahoonam cheh jaa bee...
119- Modaamam del por az khoon-e jegar bee...
120- Cheh sho bee to saram bar baalesh aaee...
121- Del-e bee eshgh raa afsordan oo-ee...
122- Yaghinam haaseleh keh harzeh gardi...
123- Mo aan espideh baazam Hamadani...
124- Azizaa, mardee az naamard naaee...
125- Bevaaji keh cheraa to beegharaaree...
126- Ze beedaad-e falak yaarvan amaan bee...
127- Shavam taareeko roozam tireh tar bee...
128- Khodaayaa: Del ze mo bestaan bezaaree...
129- Roo khooni az hayaa khoon riteh deeree...
130- Zanam az bahr-e yaaree geej o veejee...
131- Har aan ke-Alvand daamaan-e mo neshaanee...
132- Mo har shaam o sahar geryam beh kooee...
133- Del-e mo ze aatash-e gham so tanee bee...
134- Del az dast-e ghamat zir o zebar bee...
135- Besooye baagh o bostaan laaleh vaabee
136- Gham andar sineh moo khaaneh deeree...
137- Shooy naayeh kaz ashkam deedeh tar nee...
138- Saraasar maal-e donyaa soo tani bee...
139- Del-e mo ze aatash-e gham soo tanee bee...
140- Del az dast-e ghamat zir o zebar bee...
141- Sho-e taarat bevinam khaahesh az pey...
142- Zamaan-e laalezaaroon haftehee bee...
143- Bemeeram taa toh cheshm-e tar naveenee...
144- Mo ahvaalam kharaabeh gar to jooee...
145- Negaar-e taazeh khiz-e mo kojaaee...
146- Qasideh: Elaa taa zaar chon to delbarastam
148- Mo aan sooteh del-e bee paa sarastam...
149- Delaa dar eshgh-e to 100 daftarastam...
150- Mo an meskin-e taz (?) ro bee parastam...

Poetry attributed to Baba Taher
151- Nemeedoonam delam deevaaneye keest?
152- Do cheshmama dard-e darmoon-e to chenyaad...
153- Bar rooy-r maahat ey maah-e dah o chaar...
154- Haraamam bee toh boo aalaaleh o gol...
155- Mo aan rendam keh ossyaan peesheh deeram...
156- Beh sar gheyr-e to sodaaee nadeeram...
157- Boo reh ey rooye to baagh o bahaaram...
158- Elaahi aatash-e eshgham beh jaan zan...
159- Bee toh har gah saram bar baalesh aayo...
160- Sar-e sargashteham saamoon nadaareh...
161- Ze bas mehr-e rokhat aalam foroozeh...

* Send this page to your friends

COMMENT
For letters section

* Advertising
* Support iranian.com
* FAQ
* Reproduction
* Write for Iranian.com
* Editorial policy

RELATED

Rumi
Translations
By Zara Houshmand

Omar Khayyam
Rubaiyat


Poetry
in iranian.com

BOOKS

From
amazon.comA Fool of God Mystical Verse of Baba Tahir
Translated by Edward Heron-Allen

Copyright 1995-2013, Iranian LLC.   |    User Agreement and Privacy Policy   |    Rights and Permissions