Advertise here
Follow

Iranian Canadian Artist @hajiagha

Iranian Canadian Artist and homeless in Canada from 1995 is so bad Canada for living is worst as Iran in Human Right

Shahroud

کانادای نوشته بود خود فروشی می کند

کانادای نوشته بود خود فروشی می کند تا خرج کالج خود را بدهدمن در ایران دختران قرتی را می بینم که ۵ ملیون خرج جراحی دماغ می کنند ملت نفرت انگیز خودخواه بداموزی را افتخار خود می داند چرا رسانه های غربی واقعیت زندگی غربی را با سانسور پیدا می کند روزی ۱۰۰ هزار تومان دارم در دربند کاریکاتور می کشم جوانان ما با شلوار اتو زده و گوشواره و ریش بزی ولگردی می ... Continue reading »

بی بی ی واق واق خود را اغاز کرد

بی بی ی واق واق خود را اغاز کرد نزدیک انتخابات شد و بی بی سی هم به همراه رسانه های غربی واق واق خودرا اغاز کردند مدافعان حقوق بشر یا مزاحمان زندگی مردم انهای که برای به خون کشیدن ایران مانند سوریه هرروز دست به دعا نشسته اند بدتر از همه وطن فروشانی که درلباس ایرانی به مردم خود خیانت می کنند شرم برشما باد وقتی با تحریمهای غرب ملتی را تحت فشار می گذان ... Continue reading »

ای کاش من انتخاب می شدم

ای کاش من انتخاب می شدم مشکل بیکاری را با حمایت از صنعت داخلی و کشاورزی قرار دادن قانون سخت برای کنترل ثروت و رفت و امد مدیران به خارج  و اگر من در ایران قدرت داشتم فیلتر و سانسور را برمی داشتم و هنرمندان را به جرم عکاسی به زندان اوین نمی بردم تا انها را از انقلاب ناامید کنم محتکران و گران فروشان را شدیدا مجازات می کردم و به مردم امید می دادم مرگ ب ... Continue reading »

انهای که برای عمو سام دم تکان میدهند

انهای که برای عمو سام دم تکان میدهند نمایشگاه کتاب تهران به گونه باور نکردنی شلوغ بود و من به دعوت فرهنگ سرا در انجا کاریکاتور می کشیدم درامدی برای من و خوشحال کردن مردم خسته ای که از گرانی و توطعه های غرب بر علیه ایران و ایرانی ها شکوه ها دارند فرصت طلب های داخلی و وطن فروشان خارجی دندان تیز کرده اندتا ملتی را بی رحمانه پاره پاره کنند انها نمی دا ... Continue reading »

Uncle Sam blood and war ?

بحران های که امریکا در منطقه ایجاد می کند همه برای تسلط قدرت و جنبه مادی دارد نه حقوق بشر اخر چطور می شود با ارسال ادم کش و سلاح و برهم زدن ارامش مردم کشور های دیگر برای انان دمکراسی را به ارمغان اورد . وقتی روش های استعماری کار گرد خود را به علت رشد جامعه روشنفکر از دست می دهند غربی ها از راه توطعه و شستسوی مغزی و دروغ پردازی و سانسور ایجاد جنگ رو ... Continue reading »

 1  2  3  4  5  6