پرچم مقدم است یا ایران؟

پرچم رسمی ایران چه ما دوست داشته باشیم چه دست نداشته باشیم همان پرچم جمهوری اسلامی است


Share/Save/Bookmark

پرچم مقدم است یا ایران؟
by Ali Tizghadam
25-Jun-2009
 

ایران روزهای پر فشار و سختی را می گذراند. التهاب فعلی در ایران نتیجهء کودتای انتخاباتی بر ضد رای مردم است. حق آنها است که از رای خود پاسداری کنند. آنها موسوی را به عنوان رئیس جمهور خود انتخاب کرده اند و حال نیز به دنبال مطالبهء رای خود هستند. در داخل ایران این حرکت خودجوش با چالشی به نام لباس شخصی ها و شبه نظامیان و سرانجام ولی فقیه روبرو است که سعی در لوث کردن این جنبش مدنی دارند و در خارج از کشور نیز با کمال تعجب و در عین ناباوری (حداقل برای من) اپوربسیون این وظیفه را ناخواسته (امیدوارم!) بعهده گرفته است.

پرچم ایران تبدیل به هیزمی جهت شعله ور کردن آتش اختلاف گروه های مختلف ایرانی در خارج از کشور شده است در حالیکه درد اصلی جوانان ما اصلا این نیست. در حال حاضر نسل جدید ایران با یک کودتای واقعی روبرو هستند و می بینند که جلوی چشم آنان آراءشان قلب شده است، لذا آمده اند تا رایشان را پس بگیرند. آنان درشرایط فعلی به دنبال اتوپیا و مدینهء فاضله نیستند. به شعورشان دهن کجی شده است وآنان نیز واکنش نشان داده اند و هدف فعلی آنها پس گرفتن آرائشان است. اما متاسفانه گروه های سیاسی مختلف هر یک به نوعی سعی درموج سواری و مصادرهء این حرکت به نفع خود کرده اند.. شاید بتوان گفت آتش گروه "ما هستیم" (همراهان تلویزیون کانال یک و آقای شهرام همایون) از بقیه تندتر است و لذا در این نوشته این گروه را بیشتر مورد خطاب قرار می دهیم اما کلیت مطلب در مورد برخی از دیگر گروه های اپوزیسیون مانند "حزب کمونیست کارگری" و "سلطنب طلبها" هم کاملا صادق است. آمدن این گروه ها فی نفسه هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. مسئله از آنجا شروع می شود که این گروه ها از آرامش حاضرین معترض سوء استفاده کرده و سعی می کنند جمعیت را با خود همراه کنند. عمدهء درخواستها مربوط است به پرچم و شعارها.

اپوزیسیون پرچم جمهوری اسلامی را قبول ندارد و می خواهد خیل جمعیت را نیز با خود همراه سازد. گمان نمی کنم هیچ ایرانی را بتوان پیدا کرد که تاریخچهء پرچم شیر و خورشید را بداند وبه آن عشق نورزد. هویت ایرانی ما طی قرون و اعصار به آن پیوند خورده و میراث گرانبهای گذشتهء خود را در این پرچم متبلور می بینیم. اما نکته اینجاست که در شرایط حاضر مردم ما حرف دیگری دارند که آن را بسیار مهمتر از کشمکش بر سر پرچم میدانند. جوانان این مرزوبوم از حق خود استفاده کرده اند و رای داده اند و حال رای خود را طلب می کنند. همان حقی که که اکثر گروه های سیاسی خارج از کشور (از جمله جنبش "ما هستیم" و "حزب کمونیست کارگری" و "سلطنب طلبها") آن را رد کرده و مصرانه از ایرانیان می خواستند که از این ساده ترین حق خود استفاده نکنند. کسانی که خواستار بایکوت انتخابات ایران بودند عمدتا استدلال می کردند که رای دادن باعث "مشروعیت بخشی" به جمهوری اسلامی است، ولی امیدوارم مشاهدهء وضعیت فعلی حداقل عقلای این گروه ها را قانع کرده باشد که اتفاقا همن مشارکت گستردهء مردم در انتخابات باعث "مشروعیت زدایی" از حکومت فعلی ایران شده است. اگر مشارکت گستردهء مردم در انتخابات نبود آنها چه چیزی را مطالبه می کردند؟ این اتفاق چهار سال قبل افتاد و مردم انتخابات را تحریم کردند، نتیجهء آن را هم دیدند. در دورهء قبلی هم اعتراض به تقلب از طرف برخی از کاندیداها وجود داشت اما باعث چنین حرکت عظیمی نشد، چرا که مردم نمی توانستند خودشان وجود تقلب را حس کنند. حال افرادی که بر طبل تحریم و بایکوت می کوفتند، در نقش مدعی العموم ظاهر شده و می خواهند حرکت خودجوش مردم در راه احقاق حقشان را به نفع خود مصادره کنند. کاش آنان بدون مطالبات حزبی و فقط به قصد حمایت از این حرکت سرنوشت ساز در کنار مردم می ایستادند.

نکتهء دیگری که در مورد مسئلهء پرچم وجود دارد این است که در حال حاضرپرچم رسمی ایران چه ما دوست داشته باشیم چه دست نداشته باشیم همان پرچم جمهوری اسلامی است. این را نه من که آقای دکتر احمد کریمی حکاک می گوید (در مصاحبه با ستار دلدار در تلویزیون آپادانا) که بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه مریلند آمریکا است و بسیار بیش از تمام این مدعیان فعلی پرچم شیروخورشید، آن را می شناسد و به آن عشق می ورزد. در هر مجمع بین المللی اگر ما بخواهیم صدای فریاد حق خواهی مردم ایران را به گوش جهانیان برسانیم در حالیکه پرچم شیروخورشید حمل می کنیم، حرف ما رسمیتی نخواهد داشت، بعلاوه پر واضح است که این موضوع مقدمات سوءاستفادهء تبلیغاتی جمهوری اسلامی را فراهم می آورد، چنانکه بارها چنین شده است.

در یکی از برنامه های کانال آقای همایون دو ایرانی پشت سر هم روی خط آمدند و به همین مسائل اعتراض کردند. مجریان برنامه هم که متاسفانه کمترین تسلطی در امر مجری گری نداشتند آسمان و ریسمان به هم می بافتند تا بلکه بتوانند پاسخی به این اعتراضها بدهند. در همین اوضاع و احوال آقای شهرام همایون شخصا با برنامه تماس گرفت تا بلکه خود بتواند پاسخی مناسب عرضه کند. دریغ و صد افسوس!! ایشان در مورد تلفن کنندهء اول بجای آنکه پاسخ او را بدهد از همان حربهء نخ نما شدهء قدیمی استفاده کرد و او را آقای ص مدیر Iranian-Movie نامید که سالهاست با جمهوری اسلامی مراوده دارد و فیلم های آنان را می فروشد. در پاسخ به شخص دوم که او را جوانی محترم دانست گفت: "چطور وقتی ما می گوئیم پرچم جمهوری اسلامی نیاورید و شما می آورید ما نباید اعتراض کنیم ولی شما حق اعتراض به پرچم شیروخورشید را برای خود همچنان قائلید؟" عجبا و حیرتا!! جناب همایون شما دائما فراموش می کنید که چه کسانی ترتیب دهندگان این تجمع ها هستند. من به عنوان یکی از کسانی که در تجمعات شهر تورنتو شرکت داشته ام به شما می گویم که حتی یک همایش نیز از طرف گروه های سیاسی خارج نشین برگرار نشد. ترتیب دهندگان تمام این گردهمایی ها عده ای دانشجوی آزاده هستند که وابستگی به هیچ گروه سیاسی هم ندارند و هدفشان فقط همگامی با مردم داخل کشور است. آنان هیچ مشکلی با حضور گروه های سیاسی مختلف ندارند، تنها خواستهء آنها این است که اجازه داده شود آنطور که خودشان تشخیص می دهند مراسم را راهبری کنند. متاسفانه این درخواست بسیار ساده تا به حال از سوی گروه های سیاسی اجابت نشده است، طوریکه در آخرین تجمع که تحت عنوان "Candle Night" و در بزرگداشت کشته شدگان چند روز اخیر برگزار شد مسئولان برگزاری آن را "Flag-Free" اعلام کردند تا از تشنجات ناشی از حضور پرچم اجتناب کنند.

غیر از موضوع پرچم دغدغهء دیگر ایرانیان خارج از کشور در تظاهرات این روزهای اخیر مسئلهء محتوی شعارها است. در میان اپوزیسیون اصرار زیادی بر سر دادن شعارهای خشنی مثل "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "مرگ بر این حکومت ضد زن" وجود دارد که در این مورد "حزب کمونیست کارگری" سرآمد دیگران است. نکتهء اول اینکه به نظر من اصولا مرگ را بهتر است حتی برای دشمن خود نیز نخواهیم. می توان بجای "مرگ بر جمهوری اسلامی" گفت: "زنده باد آزادی"، این شعار نیز همان پیام را منتقل می کند ولی با کلامی عاری از خشونت. نکتهء دوم و مهمتر اینکه منادبان چنین شعارهایی باز هم هیچ توجهی به قصد اصلی به پا خواستگان در داخل کشور نمی کنند. به قول ظریفی یک "تریبون دزدی" آشکار رخ می دهد. من به آقای همایون و تمام دیگرانی که این تریبون را هدف گرفته اند پیشنهاد می کنم که یکروز، فقط یکروز از این روزهایی که دانشجویان گردهم می آیند شما همایش مستقلی برگزار کنید و در آن تا می توانید تبلیغ پرچم شیروخورشید کرده و هر شعاری که خود می دانید سر دهید و آمار بگیرید که چند نفر گرد شما جمع می شوند و چه تعداد به دانشجویان اقبال نشان می دهند. تنها در آنصورت است که شما وا قعیت را به شکل عریان خواهید دید. اگر مایلید این واقعیت را به روش کم هزینه تری دریابید من آن را در اینجا دست و دل بازانه به شما می گویم: "ما هستیم" فقط در صورتی هست که با مردم باشد نه بر مردم. این قانون در مورد همهء گروههای سیاسی ساری و جاری است.

دوستان، صدای من به تنهایی در بهت شب دشت نعره ای نیست، گرچه اوج صدای من است. من هرچقدر هم بلند و رسا فریاد بزنم در برابر نعرهء بانگ آوران پلیدی و پلشتی گم می شود، ولی اگر من و تو ما شویم، خنجر صدایمان را بسوی خدا بگیریم و آزادی را فریاد کنیم، آنگاه خواهیم دید که بانگ کریه اختناق و خشونت جز یک ضجهء عاجزانه نخواهد بود. ایران ما موطن حقوق بشر است. زادگاه کسی است که بنی آدم را اعضاء یک پیکر می دانست. میلادگاه مبارزانی است که به قدرت بیکران "سلطان"، افسار مشرطیت را زدند و خلاصه خواستگاه آزادگانی است به گستردگی تاریخ و به عمق شب که همواره در بزنگاه ها یاور این آب و خاک بوده اند. اینک این رسالت به دوش من و تو است. بیایید به روح تمام این شب زدگان شب ستیز، دست در دست یکدیگر فریاد آزادِی و برابری سر داده و هم قسم شویم که تا سقوط کامل لشکر جور و پلیدی از پای ننشینیم. این نمی شود مگر با "اتحاد".

دوباره می شود آری به باغ گل روياند
دوباره می شود آری به دشت سبزه نشاند
دوباره می شود از خانه های شاد گذشت
دوباره می شود از کودکان ترانه شنيد
دوباره می شود آری اگر بپيونديم
به ديدگان پر از انتظار شب زدگان
دوباره می شود آری اگر شکسته شود
شب سکوت و شب ترس و ياس ما ياران

علی تیزقدم


Share/Save/Bookmark

more from Ali Tizghadam
 
default

Flag is Iran

by Yussef (not verified) on

The opposition movement in Iran is against the theocractic regime of IRI (Islamic Republic of Iran.) The objection to the presidential election fraud is a clever way found by our youths to oppose this regime and reveal its ruthless repressive measures to the world.
The present flag of Iran with arabic inscriptions of Alah, and Alah-Akbar is a product of this theocratic regime and synonymous with it. The Iranian flag with lion and sun symbol represents the collective opposition movement (National Front, Tudeh, Mojahedeen, Royalist, Constitutionalist, Republican) to IRI.
To use IRI flag in the opposition group is a contradiction and legitimizes this ruling theocractic regime.
Squabling on issues such as the historical creation of the lion and sun flag, the ideologies of various opposition groups, and the international recognition of Iranian flag is missing the main point.
The youths in Iran are asking for freedom, democracy, end of religious rule, and not support for one or another faction of the IRI regime. So Flag is Iran.


default

Disease

by َافشین (not verified) on

هممیهن عزیز اگر شما خدای نکرده مریض شوید و به پزشک مراجعه کنید آیا انتظار ندارید که او منشاً درد شما را پیدا کرده و دارویی که تجویز میکند بیماری را در ریشه بخشکاند؟ یا اینکه با آسپیرین موقتا درد را تسکین دهد؟ ریشه درد اجتماع ما جمهوری اسلامی است که به هیچ وجهی جوابگوی نیازهای مردم نیست و تنها هدفش بر سر قدرت باقی ماندن است که مردم هشیار ما ملتفت این حقیقت شده و بزودی این غده سرطانی را ریشه کن خواهند کرد.
افشین


default

!رسمی هست که هست

Pejman77 (not verified)


رسمی باشه! خیلی چیزها رسمی هست ولی چون به نظرمان نادرسته تلاش می کنیم درستش کنیم. کلی قوانین زن ستیز هم داریم که رسمی است پس چون رسمی است کاری نکنیم
!!


Ali Tizghadam

To Kodam

by Ali Tizghadam on

دوست محترم

من فکر می کنم شما یا اصل مقاله را اصلا نخوانده اید و یا آن را بد فهمیده اید. تمام حرف من در این نوشته این است که الان موقع نزاع بر سر پرچم نیست. مردم در ایران برای بازپس گیری رایشان به پا خواسته اند ولی لوس انجلسیها آن را به نفع خود مصادره می کنند و اعتراض من به این است. اگر جملهء مربوط به رسمی بودن پرچم جمهوری اسلامی توسط سایت ایرانیان از میان متن انتخاب شده و در تیتر قرار گرفته است تقصیر من نیست ضمن اینکه آن جمله یک واقعیت حقوقی است. 

اما اینکه فرموده اید"اگه اینطوره که رئیس جمهور ایران هم چه بخواهیم چه نخواهیم احمدی نژاد هست" آخر دوست محترم شما که دیگران را اینچنین بی ادبانه دعوت به تفکر می کنید خود چرا بدون ذره ای فکر اظهار عقبده می کنید؟ این بسبار روشن است که همهء مردم ایران قیام کرده اند تا نگذارند  دومین دورهء ریاست جمهوری احمدی نژاد رسمیت پیدا کند چرا که معتقدبد او تقلب کرده است. حتی مرجع رسمی (شورای نگهبان) نبز در حال خریدن وقت است و هنوز جرات نکرده انتخابات را تایید کند. شما ولی آنرا همین الان رسمی میدانید؟ کجای کارید؟

و اما در مورد اینکه فرموده اید:  "خانمها، آقایون، ما احتیاج به یک پرچم ملی‌ داریم که برای همه ادیان و ملتها ایران باشه. نه فقط برای مسلمونها و عرب زبانها" من کاملا با شما هم عقیده ام فقط باز هم می گویم الان زمان مطالبهء چیز دیگری است. باید قدم به قدم پیش رفت.

شاد باشید

 


default

قربون اون منطقت مشتی

kodam (not verified)


قربون اون منطقت مشتی‌. "چه ما بخواهیم چه نخواهیم پرچم رسمی‌، پرچم جمهوری اسلامی". آها خب، اگه اینطوره که رئیس جمهور ایران هم چه بخواهیم چه نخواهیم احمدی نژاد هست. پس پاشین همتون کاسه کوزتون رو جمع کنین.

آدم بد نیست که قبل از اینکه دهنشو باز کنه کمی‌ هم فکر کنه! ولی‌ ما ایرانیها اگه میتونستیم فکر کنیم که الان یک مشت بیسواد به ما حکومت نمی‌‌کردن.

آخه قربون شکل ماهت بره، اگه امارات عربی‌ به خلیج فارس بگه خلیج عربی‌ همه رگ گردنشون باد می‌کنه میگن مگه ما عربیم، اگه یک خارجی‌ به ما بگه "شما عربی‌ حرف میزنین؟" ما باز از کوره در میریم میگیم نه بابا ما ایرانی‌ هستیم. اون وقت میان رو پرچم ملی‌ ایران عربی‌ مینویسن کک هیچکس هم نمیگزه.

خانمها، آقایون، ما احتیاج به یک پرچم ملی‌ داریم که برای همه ادیان و ملتها ایران باشه. نه فقط برای مسلمونها و عرب زبانها.

برای یاد آوری در ایران، ما بغیر از مسلمون، مسیحی‌، کلیمی، زرتشتی، ... داریم که همه ایرانی‌ هستن. ما در ایران عرب، فارس، ترک، بلوچ، ترکمن، آسوری، ارمنی، ... داریم. اخ یادم رفت بغیر از مسلمونها باقی‌ که آدم نیستن!!


default

دغدغهء دیگر ایرانیان خارج از کشور

lucifercus (not verified)


عبارتند از بی پولی بیکاری بیماری بیزاری بدهکاری بیوطنی بی ایند گی در به دری تنهایی بی همسخنی دیگه جونم برت بوگویوم خستگی گشنگی تشنگی دل ضعفه سرگیجه دل پیچه کمر درد دل درد بخصوص پا درد قلنج کلییه زردی یراقون سنگ مثانه خدا به دور بیرون روش ترس ار پیشامدهای ذکر شده که ان خودمبحثی جداگانه میباشد و در این مجمل نمی گنجد اگر دیگر سروران بلگ گر زحمت کشیده و لیست را تکمیل کنند مزید امتنان میباشد
یا حق ابجی یا حق داداش


default

Shoma Ba ke Hastid?

by Son Of The Cyrus (not verified) on

Ba drood Be Raviyan Va Rahrovane Azadi!
In Maghale az Ali Tizghalm Tanha Klam va Nazar Ou nist Va agar Dostané Opositioné Faal kononi Nemikhahand Va ya osolaan Nemitavanand klam ma mardomé be estelah baazi az anha Adi va ameeh ra Arj nahand va fekr konand melat haman melaté zaman Shaban bimokh-hayand. Khoshbakhtane bayad arz shavad ke in daste ya khaband va ya doshman. Khaband az an jahat ke mardome Asre hazer ra Ameehé zamn nojavani va javani khod mipendarend (Ba tavajoh be ceniné Aksare Anha.)Va az haman taarfandhaye zaman khod estefadeh mikonand be in goman ke javan emrozi ra mannde dorané khodé anha be bazi begirand. Va doshman az an jahat be asiyabe karihé regim ab mirizand va mardomé kononi dor az vatan ra motefaregh mikonand.
Man fekr mikonam ke roholaahe Khomeyni dar zaman khodash hagh daste ke migoft. doshmanané ou yekmosht Ahma...and.
Ama Mardom taghyir kardehand va Agahtaar shodehand valli darigha ke Baazi az shoma Opositioné kharej az Keshvar dar dahehaye 1920 ta 1930-40 be gel neshasteheed. Shoma Hastid OK! Bashid va Paydar ham Bashid! Valli Ba neveshtan in jomleyé khabari bar daro divarha ke "Ma Hastim!" bodane shomara ra Ba mardom esbat nimikonad balke amalkarde shoma melaké in mardom ast va na serfe mojodiyare shoma. Hal che Mojahed Che Saltanat talab va che Rahe Kargar Va .... nam darid va ja basiji ja lebas shakhsi.

Nojavan Enghlabi Diroz.
Pedare Azadikhahe Emroz.
Son Of The Syrus


default

Flag is not sacred

by sepide (not verified) on

Very well said and insightful commentary. Unfortunately as much as there is dogmatic view among fundamentalists, the other side suffers from same syndrome as well. I will say this to you welcome to chaos. We have been witnessing these scenes for more than twenty years in gatherings of Iranians especially in Los Angeles. It is not new to me and believe me you will get used to it.
About the flag: I like the logo for Iranian.com website "Nothing is sacred”. That is so true. So being fanatic about a piece of cloth without any cause is meaningless. A flag should represent the people of a country not the government or a religion or ideology..
Parchame Shiro khorshid ba shamshir represents kings that reigned over the country over several hundred years and did not do much for their own people but expanding the borders. Lion and sun and sword in the middle of the flag were chosen to glorify empire that in many occasions violated sovereignty of their neighbors but hey those days who didn’t, there was no internet to keep people busy so they were proud of their army and conquering of neighboring countries. Derafshe kaviani was the flag of Persian Empire. 2500 years ago there was no green, white and red. These colors came to picture much later. This flag took a lot of change in color and signs. The flag in this format goes back to constitutional revolution.
Being fanatic about a false belief is not wise. What you see here is not about a flag per say. It is about forcing an opinion from one side to other, the same thing IRI is doing. Shoving a system in throat of a population does not mean is accepted. Being sentimental about a flag and being proud of a heritage that is in books will not lead us to great and bright future.
Let’s build a flag based on justice and humanity for Iran. Let’s choose signs that represents diversity of Iranian people. Lets eliminate government and religion logos. A country is not a company .Even companies search for a logo that illustrates their vision.
Unfortunately unless we practice what we preach, there won’t be a solution for this. We keep talking about freedom of speech but we can not stand one with different point of view. There is so much class and cultural division among Iranians, unless that gap is minimized round we will go.