iranian.com

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فرودسی

fer.jpg

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت روز بین المللی بزرگداشت حکیم فردوسی است و مهم روزی است،به همین خاطر از چند روز قبل یک عدد نگاره (پوستر به زبان پارسی) ساخته و پرداخته ایم تا به شما و دیگر دوستان تقدیم نماییم.

05/19/2010 - 09:23
Share/Save/Bookmark

 
divaneh

با سپاس از این هدیه ارزنده

divaneh


چه یادبود مناسبی برای شاعری که دلی بزرگ داشت و قلمی از طلا. پدر واقعی زبان پارسی 


Shazde Asdola Mirza

If only Shah had read and understood Ferdowsi

by Shazde Asdola Mirza on

سر تخت شاهان بپیچد سه کار
نخستین ز بیدادگر شهریار


دگر آنکه بی مایه را بر کشد
ز مرد هنرمند برتر کشد


                 سه دیگر که با گنج خویشی کند
              به دینار کوشد که بیشی کند