فرهنگ اصیل اسلامی

فرهنگ اصیل اسلامی
by ahang1001
16-Dec-2010
 

ساری - خبرگزاری
مهر: مدیرکل ارشاد مازندران با تاکید بر احیا اندیشه های دینی در جوامع
اظهار داشت: فرهنگ اصیل اسلامی بنیان های سست غرب را شکست.

یکی از جوانان جوادیه تهران در حال در هم شکستن بنیان های سست غربی
عکسی از مراسم عاشورا در جوادیه


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001