طنزی از شیرین...آزادی واقعی فقط در ایران


Share/Save/Bookmark

ahang1001
by ahang1001
19-Dec-2010
 

محمود احمدی‌نژاد  گفت که در ا یران آزادی
کامل برقرار است و برای زنان، خبرنگاران، فعالان سیاسی هیچگونه محدودیتی
وجود ندارد.

هر چی فکر کردم دیدم طرف راست میگه

آزادی کامل در ایران بر قرار است...

اینهم لیست نسبتا کامل آزادی ها ...اگر شما هم دارید بهش اضافه کنید.

مردم آزادند که هر که را شورای نگهبان صلاح دید انتخاب کنند.

مردم آزادند تا میتوانند سفره حضرت عباس راه بیاندازند

مردم آزادند در فقر زندگی کنند.

مردم آزادند اگر مرد هستند چهار همسر عقدی و بی نهایت همسر صیغه ای اختیار کنند.

مردم آزادند اگر زن هستند با هر نوع تجاوزی بحقوقشان موافق باشند.

مردم آزادند در نماز جمعه شرکت کنند و به هر مزخرفی گوش بدهند.

مردم آزادند که تبلیغات دروغ رادیو و تلویزون ایران را باور کنند.

مردم آزادند که اگر مخالف دولت هستند با پای خود و یا بزور به زندان بروند و آب خنک میل کنند.

مردم آزادند که در تمام ماه محرم با زنجیر و ساطور و قمه تو سر خود بزنند.

مردم آزادند بیکار بگردند و درآمدی نداشته باشند.

مردم آزادند که ممنوع الخروج یا ممنوع الورود و یا ممنوع الهرچیز دیگر بشوند.

زنان آزادند که لچک و مقنعه بسر کنند.

زنان آزادند که اگر برای حق خود دست بتظاهرات زدند ، تا میخورن کتک بخورن

حق با فسقلیست...در هیچ کجای دنیا چنین آزادی هائی وجود ندارد.


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
maziar 58

CRY........

by maziar 58 on

As much as you want But don't curse the saints or else.....

And the good part of it is : that all these freedoms comes without YARANEH !!    Maziar


ahang1001

تا یادم نرفته

ahang1001


منم آزادم تا مدام حرص بخورم


statira

Iranians under Ahmadinejad rule are free to

by statira on

be infested with all sorts of lice and flees. All people from men to women free to have mustache and beard of different size, from Khamenei's long beard to Ahmadi's short bear do. They are also free to keep as many pet shepesh they want in their beard and other body parts hair! As it is an Islamic thing to not take shower, people are free to take bath just once a year.


statira

Mardom Azadand

by statira on

ta harchi mikhand marg bar ameria, Israel va Engelees begand.


Monda

این همه آزادی

Monda


و هنوز صدای نق نق میاد. مرسی‌ آهنگ۱۰۰۱.

 

 


Souri

Great one!

by Souri on

Sadly true, dear Shirin.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!