اخبار خوب...طنزی از شیرین

ahang1001
by ahang1001
21-Dec-2010
 
اخبار خوب

گفت شیرین چرا همش خبر های بد نقل میکنی...

دیدم راست میگه ولی هرچی اینور اونور گشتم خبر خوب پیدا نکردم البته اگر به خبر گزاری های حکومت پسند میرفتم قطعا پیدا میشد فقط با این اشکال که آنان بد را خوب جلوه میدهند دروغ مینویسند تا پای برجا بمانند.

اخبار خوب که دروغ باشه هم زیاد چنگی بدل نمیزنه از اون گذشته مردم هم میفهمند که دروغه.

در نتیجه تصمیم گرفتم اخبار خوب و درست را خودم بسازم...باور کنید که دروغ نیست.

اینک مهمترین اخبار خوب امروز.

امروز در ایران 17 نفر اعدام نشدند.

بعد از آزاد شدن قیمت بنزین هنوز قیمت آن به 100برابر سابق نرسیده است

هنوز تعداد زیادی سللول یک نفری و دو نفری در اوین خالی مانده و آماده پذیرائی متهمین جدید است.

امروز مامورین بضرب و شتم زنان در میدان هفت تیر نپرداختند.

آیت الله رمضانی فتوای قتل کسی را نداد...بقیه آیت الله ها هم همینطور

شب گذشته از آیت الله لاریجانی مدیر قوه قضاییه زیانی بملت وارد نشد چون خواب بودند.

ریاست جمهوری امروز مزخرفات جدیدی ابراز ننمودند

روزهای جمعه...روزنامه کیهان منتشر نمیشود

کاش هر روز جمعه بود


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
Maryam Hojjat

Great!

by Maryam Hojjat on

such a creativity! Wonderful news.