نقل مکان به مشتری

ahang1001
by ahang1001
24-Dec-2010
 

چند سالیست که یک کمسیون مجرب در سازمان ملل برای روز های سال اسم گذاشته و میگذرد.

این روز ها داره روز بروز زیاد تر میشه...روز زن..روز مرد...روز حقوق بشر..روز مادر..روز پدر...روز مبارزه با مین...روز آزادی...روز فلان و روز بهمان....

حالا فکرش رو بکنین که اگه عوض اینکه ساکن کره زمین باشیم..در عطارد زندگی میکردیم...چه گرفتاری عظیمی برای مسئولین نام گذاری روز ها در سازمان ملل پیدا میشد....دستگیرتون نشد؟ باشه براتون میگم

عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشیدسالش فقط 88 روزه یعنی بیشتر از 88 تا اسم برای روز ها نمیشه گذشت...در حالیکه در زمین هنوز از نظر تعداد روز ها در مضیقه نیستیم و برای آینده نیز همون مسئولان سازمان ملل تصمیم گرفته اند که بعد از اتمام نامگذاری 365 روز سال...همگی به سیاره مشتری نقل مکان کنیم . یکسال در مشتری 1034 روزه!!


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
SamSamIIII

:) Moshtari(Jupiter) is a planet of Gas just like the content

by SamSamIIII on

 

of this blog & as such so is Attarod(Mercury) the planet of hot air ;:) so get a refund on the spaceship ticket . Mind you, I find it odd that a Masoomeh-phobic or Fatmeh-phobic blogger is using the Arabic acronyms for the two planets of Berjiss & Tirr in Parsi. Yet Nahang is a good Persian name.

On 2nd thought I,ll pay for your Mercury trip since 88 days orbit shall mean 277 less days reading Gassy blogs :).  Merry Christmass!

Cheers & all aboard now!!!

 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia