واریاسیون بر ترانه وعده کردی

ahang1001
by ahang1001
29-Dec-2010
 

واریاسیون بر ترانه وعده کردی
ساخته شیدا
نواخته شیرین

painting by Takora

//www.mygall.net/product_info.ph...


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
Ari Siletz

Wistful!

by Ari Siletz on

Listened to the piece several times.  Thank you!

ahang1001

سوری خانوم پروا نیست..

ahang1001


من بیش از ۴ هفته نیست که به این سایت آمده ام

شما اولین نفری بودید که بمن نوشتید

آزادید بهر زبان و هر خطی که میخواهید بنویسید

جز

هیرو گلیف و خط میخی که چندان به آنها آشنایی ندارم

از لقب

multi-talented

هم بسیار ممنونم

میشه همون عروس همه هنره خودمون

از دیگر شنوندگان و بینندگان گرامی نیز بسیار سپاسگزارم

برای من که  زندگیم بیشتر در کشتی و روی دریا میگذرد  نوشتن  در اینجا و دستکاری در نغمه های ایرانی سرگرمی خوبیست

برای همه شما از شرق افریقا  سال خوشی را آرزو دارم

شیرین 


Omid Hast

Very good,

by Omid Hast on

You play well.


Souri

شیرین عزیز

Souri


فقط خواستم ازت عذر خواهی کنم چونک از من خواسته بودی که همیشه به فارسی بنویسم و متأسفانه من در دو مورد اخیر، فراموش کردم.

امیدوارم که منو ببخشی و حمل بر بی‌ ادبی‌ و یا خدای نکرده بی‌ توجهی‌ نشده باشه. من فقط خیلی‌ فراموشکارم.

با احترام بسیار زیاد برای شما دوست عزیز

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


aghadaryoosh

بسیار زیبا

aghadaryoosh


Thanks for sharing.


Souri

Another beautiful work by you, shirin jon

by Souri on

This one is another splendid work again.

Thank you so much for sharing your extraordinary piece of art with us.

You are a rare multi-talented artist, a gem to this site.

I'm so grateful for having you among us

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!


Nazy Kaviani

Beautiful...

by Nazy Kaviani on

Thanks Shirin for the sweet notes of nostalgia and pure joy playing on my heart, making my eyes wet.