اندر تفسیر ترانه ها

ahang1001
by ahang1001
07-Jan-2011
 

 

اي چراغ هر بهانهُ از تو روشنُ از تو روشن

اين ترانه به احتمال خيلي زياد در وصف اداره برق بوده

 

بارون بارونه زمينا تر ميشه

گلنسا جونم کارا بهتر ميشه

گلنسا جونم تو شاليزاره

ميترسم بچاد طاقت نداره...طاقت نداره

مرتيکه نره خر خجالت نميکشه

گلنسا جون تو شاليزار و مشغول برنج کاري

اين تنبل روزگار مشغول آواز خوني

 

تا توئی تنها بهانه واسه زنده موندنم


باشه خانومی من میرم که بهانه نداشته باشی

 

می زده شب چو ز میکده باز آیم

بر سر کوی تو به نیاز آیم

برو گمشو از آدم مشروب خور اصلا خوشم نمیاد

 

 

صبحدم بلبل بر درخت گل بخنده میگفت

خوبرویان را مه جبینان را وفا نباشد...........

عجب بلبل با هوش و فهمیده ای


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001