مرا ببوس...مرا ببوس

ahang1001
by ahang1001
11-Jan-2011
 

 

 

صورتگر نقاش چین

رو صورت بارم ببین


رفتم دیدم
چندان چنگی بدل نمیزنه

آسمون ابری اما دیگه بارون نمیاد

خب نیاد

به درک

اینم خوندن داره؟؟

مرا ببوس...مراببوس...

نمیخوام دهنت بو میده

امشب در سر شوری دارم

خوب برو سرتو بشور

نمباد..نمیاد تا بدونونه

جای خالیش تو خونه

واسه من یه زندونه

نمیاد که نیاد..بدرک

آهای دختر دریا

پشو صبح شده پیدا

پشو چشماتو وا کن

تو دریا رو نگا کن

آدم تو دریا هم از دست این گوگوش راحت نیست

بزار بخوابم خانوم جون...


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001