اندر تفسیر ترانه ها


Share/Save/Bookmark

ahang1001
by ahang1001
18-Jan-2011
 

 

یادته قول دادی پیشم بمونی

قصه عشق زیر گوشم بخونی


اصلا یادم نیست

از این قول ها هم هیچوقت نمیدم!!!!
-----------------------------


برو خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه

دل میگه بیا بیا

نه

برو برو برو 

بابا تکلیف ما رو روشن کن بیام یا برم

 ---------------------------------------

منو با خودت ببر

من برفتن قانعم

عزیزم یک هالوی دیگه رو پیدا کن با هاش بر

------------------------------------

..جان مریم چشماتو وا کن منو نگا کن....

 

 مریم بیچاره هم چشماشو وا کرد و از ترس قبض روح شد

 -----------------------------------------

امروز دو روزه للو فردا سه روز یار

رشید نیومد للو دلم میسوزه یار


نیومد که به جهنم

چیزی که فراوونه رشید

----------------------------- 

غصه نخور عزیم که زنگی قشنگه....

ای چاخان

 -------------------

امشب شب مهتابه

حبیبم را میخوام....


چه حرفا

خبر نداره اگه تو این شب مهتاب با حبیبش دیده بشه

چه بلایی چند تا پاسدار بسرش میارن

مگه الکیه

-------------------------------------

دیدی که رسوا شد دلم...غرق تمنا شد دلم...

آبجی جونم نخون..نخون آبرومون رفت..الانه که بیان سنگسارت کنند

از جونت سیرشدی؟...تو رو چه به تمنا...چه حرفاShare/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
Sahameddin Ghiassi

خیلی خوب

Sahameddin Ghiassi


بامزه هستند