سفر های استانی و توفیق چهل سال پیش...

سفر های استانی و توفیق چهل سال پیش...
by ahang1001
28-Jan-2011
 

بطوریکه میبینیم مملکت با چهل سال پیش هیچ فرقی نکرده است


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
ahang1001

چه خوش گفت دیوانه نامدار

ahang1001


خوب بود

از اصلش هم بهتر

ممنون

 

 

 


ahang1001

این که چیزی نیست

ahang1001


ادعای مشروعیت رو که مدتهاست کرده


divaneh

Thanks for sharing

by divaneh on

یعنی منظورتان این است که در همیشه بر همین پاشنه چرخیده است و فقط ناطق عوض شده؟ عجب. خوب حالا که این طور است این هم برای ناطق جدید:

چو فردا بر آید بلند آفتاب

ز یارانه گویم و اسلام ناب

چو گوید کسی پس چه شد نان و اب

بگویم دروغی دگر در جواب 


Esfand Aashena

تاا چند وقت دیگه احمدی ادعای مشروطیت هم میکنه!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Souri

Good nostalgic picture

by Souri on

And so true !

Thanks dear Shirin.


ahang1001

امیر شمس الدین گرامی...

ahang1001


حق با شماست

یکی از تفاوت ها اینست که چنین روزنامه ای در حال حاضر ..هرگز اجازه انتشار ندارد

منظور من بیشتر در سفر های استانی و نطق های صد تا یه غاز بود


Amir Sahameddin Ghiassi

شیرین خانم ګرامی

Amir Sahameddin Ghiassi


میان ماه من تا ماه ګردون تفاوت از زمین تا آسمان است