و اما روز والنتین


Share/Save/Bookmark

ahang1001
by ahang1001
11-Feb-2011
 

بعضی بد جنسها میگن ، این روز والنتین را "فلوروپ" به لاتین میشه.".Fleurop "

یعنی همون موسسه ای که بسراسر جهان گل میفرستد، اختراع کرده است.البته صنایع شکلات سازی هم در آن کمی دست داشته اند.

مسیحیان این روز را به والنتین مقدس نسبت میدهند و او را حامی خانواده میدانند.

کلیسای مسحیت در گذشته وظیفه خطیری را بعهده گرفت که این رسم غیر مسیحی را ، مسیحی نماید.

همانطور که تزیین و گذاشتن درخت کاج و یا هدیه دادن تخم مرغ در عید پاک هم ریشه مسیحی ندارد.

ولی همینطور که میبینیم کلیسا حریف مسیحیان نشد .

تا آنجا که من بخاطر دارم این رسم در آن زمان که من در ایران بودم معمول نبود

حالا از کجا اومده خدا میدونه

...میگویند رومی ها این روز را یعنی 14 فوریه را جشن میگرفتند و به اعضای مونث خانواده گل هدیه میدادند.

در مورد روز والنتین همچنین میگویند.. دختر دم بخت، در این روز با اولین مردی که میبیند ازدواج خواهد کرد.

.. خلاصه خانومها حواستون باشه که به خوباشون نگاه کنین....


در کشور آلمان جشن روز والنتین ، بعد از جنگ دوم جهانی همراه با کوکا کولا و آدامس از امریکا وارد شد و موجب پیشرفت فرهنگ آلمانی ها شد.

ژاپنی ها هم این رسم را فرا گرفتند با این تفاوت که در ژاپن خانومها به آقایون شکلات هدیه میکنند.

آقایون پیش بسوی ژاپن

روز 14 فوریه را بروز عاشقان نیز نسبت میدهند...ولی ارتباط آن با والنتین مقدس هنوز روشن نشده است.

در تاریخ مسیحیت از اسقف شهر ترنی در ایتالیا نیز روایت شده نامش والنتین بوده و بسال 269 میلادی

بدستور قیصر روم کلادیوس  اعدام گردید.

شیرین


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001