مصاحبه شیرین با مقام رهبری


Share/Save/Bookmark

ahang1001
by ahang1001
07-Mar-2011
 

شیرین- جناب آیت الله ، متشکرم که جهت این مصاحبه اینجانبه را به بیت خود پذیرفتید

-همشیره من نپذیرفتم ، این پسر خل من ، مجتبی به درخواست شما اجابت کرد...بس که هیزه

شیرین-سوال اول من هم در همین زمینه است، آیا با توجه به سننتان ، قصد ندارید جای خود را به فقیه دیگری بسپارید؟

-برفرض که قصد داشته باشم ولی کسی را لایق نمیبینم

 

شیرین-شایع است که شما فرزندتان مجتبی را برای جانشینی انتخاب نموده اید.

-خانم جان مگه ما کم درد سر داریم که یکی دیگه هم بهش اضافه کنیم.

 

شیرین- همانطور که اطلاع دارید فردا روز جهانی زن است..نظر شما در اینمورد چیست؟ آیا فکر نمیکنید که وقت آن رسیده است که تغییرات کلی در قوانین جاری جهت تامین حقوق زنان در ایران داده شود؟

-زن؟؟؟(بفکر فرو میرود)...آهان منظورتان همون موجودیست که خونه را آب و جارو میکند،پخت . پز میکند، ظرف میشوید و کهنه بچه عوض میکند؟

 

شیرین-بله منطورم همونی ست که بدستور دولت شما لای لچکش میپیچند، سرش هوو میاورند، صیغه اش میکنند، کتکش میزنند، سنگسارش میکنند...بله منظورم همان است.

-در قران کریم چیزی در مورد روز زن نداریم...و جمهوری ما یک جمهوری قرانی ست..البته در رساله ها چیز هایی نوشته شده که مربوط به روز زن نیست..و بیشتر ارتباط به شب زن و طرز نزدیکی با زن است.

 

شیرین-شما هم با این سن دیگه هوای نزدیکی ندارید و در نتیجه بی خیال...

-چنین است که عرض کردید.

 

شیرین-پس زنان نمیتوانند امیدی به کرامت شما داشته باشند..

-این سلیطه ها کرامت مرا لازم ندارند

 

شیرین-در باره نا آرامی های کنونی چه نظری دارید؟

-کدام نا آرامی؟

 

شیرین-همین که مردم بعنوان اعتراض به خیابان ها میریزند..

-مردم غلط میکنند من تو دهانشان میزنم..

 

شیرین-یعنی شما به دموکراسی عقیده ندارید؟

-منظورتان از دموکراسی چیست؟

 

شیرین-همین که مردم آزادی داشته باشند..بتوانند حرف خودشان را بزنند..بتوانند آزادانه حاکمان خود را انتخاب کنند، بتوانند........

-همشیره اگر دموکراسی خوب بود مردم میتوانستند خدای خودشان را هم انتخاب کنند...دموکراسی کفر است...حرام است.

 

شیرین-اگر کفر است و حرام است پس چرا انتخابات براه میاندازید؟

-براه میاندازیم تا من انتخاب کنم.

 

شیرین- شما؟ یا مردم؟

-من انتخاب میکنم، من تو دهان این مردم میزنم،....آهای آقا مجتبی بیا این سلیطه رو بیرونش کن..استغفرالله....خجسته خانم یه چایی بیار ..... 


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
ahang1001

Maryam Hojjat

by ahang1001 on

همینطور است که نوشتید...چیزی که نزدیک به حقیقت نباشه...زیاد بدل نمیچسبه

 


hamsade ghadimi

صد آفرین شیرین.

hamsade ghadimi


صد آفرین شیرین. حالا برو به مناسبت شب زن دو تا آبجو و یه کاسه پسته بیار.


MM

انتخابات یا انتصابات؟ خوب گفتی "سلیطه"!

MM


.


Maryam Hojjat

Very Funny indeed &

by Maryam Hojjat on

can be true as well.