من مخالفم

ahang1001
by ahang1001
24-Mar-2011
 

مخالفم

 

من دیگه باز مخالفم
هر چی بگین مخالفم

اگر بگی ماست سفیده
میگم سیاست مخالفم

اگر یه حرف راست بگی
بازم باهات مخالفم

اگر نصیحتم کنی
گوش نمیدم مخالفم

هر چیز زیبا تو جهان
زشت میبینم، مخالفم

به خوبی ها شک میکنم
خوبی چیه، مخالفم

اگر بهم بدی بشه
با بدی هم مخالفم

خلاصه من برات بگم
هرچی بگین مخالفم

شیرین


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
ahang1001

به همه شما که این پایین نوشتید

ahang1001


همیشه شاد و همیشه مخالف باشید

شیرین

 


Anahid Hojjati

...

by Anahid Hojjati on

man ba mokhalefat ba mokhalefat mokhalef hastam.


divaneh

I know how you feel

by divaneh on

I have also had similar days.


ahang1001

بخش سیاسی مخالفت

ahang1001


 

 

با رهبری مخالفم

با سید علی مخالفم

 

هاله نور دیگه چیه

با فسقلی مخالفم

 

چیزه چیزه چیزه

با موسوی مخالفم

 

عبا را من دوست ندارم

با کروبی مخالفم

 

حکومتها هر چی باشند

با اسلامیش مخالفم

 

یس یس.. وی کن وی کن

با اوباما مخالفم

 

خراب بشه همون فرنگ

با سرکوزی مخالفم

 

آدمکشا ذلیل بشن

با قذافی مخالفم

 

 

 

 

 


Tavana

Get a "life"

by Tavana on

Would you please. Nobody will disagree with that one. Nobody!


Esfand Aashena

من اصلا با خودم هم مخالفم!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Anahid Hojjati

Actually this brings up an excellent point

by Anahid Hojjati on

Sometimes when I talk to some Iranians,75% of what I say, it is opposed. This also happens mostly when they have had a fight with their spouse and are in a bad mood. Unfortunately, many Iranian marriages are not good. The couple argues constantly over little things. So then the two people get used to constant agruement and do it with other people also. This is one of my issues with Iranians. Not all of them do this. Couple years ago, I dated this Iranian guy who was not all like average Iranian who have to be "mokhalefe" everything. Thanks Shirin jan for bringing up this important issue and I hope you know that my first coment, was in spirit of fun and I was not serious about "mokhalefe" blog shoma boodan.


Esfand Aashena

من با مخالفت هم مخالفم!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Anahid Hojjati

.

by Anahid Hojjati on

شیرین جان، قشنگ نوشتی.

اما من مخالفم.