فرصتی برای رقص؟

ahang1001
by ahang1001
30-Mar-2011
 

 از دوران کودکی  یادم میاد که چند دفعه سیزده بدر داشتیم...در حقیقت ما جایی نمیرفتیم...بقیه میومدن خونه ما که باغ بزرگی در کرج بود

مادر بزرگ عزیزم که این یخورده فارسی را هم که بلدم از اوست

برای همه آش رشته درست میکرد...مزه اش هنوز زیر دندونمه...

امیدوارم سیزده را همه بخوبی و خوشی بدر کنید

چند تا سبزه را هم بهم گره بزنید

تا بخت همه ما واشه


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
ahang1001

ahosseini گرامی

ahang1001


برای گذاشتن ویدیو در یوتوب باید در آنجا عضو شوید

برای ساختن ودیو نیاز به برنامه..

movie maker

یا برنامه ای نظیر آن  دارید

من درست متوجه نشدم که چه کمکی میتوانم بکنم

آیا میخواهید شعرتان را بخوانید...و یا بصورت نوشته..؟

ویا همراه با موسیقی؟

شیرین

 


 


default

Hi Shirin

by ahosseini on

You seem to be good in music and video production. 

Will you be able to help me turn my poems into  videos for Youtube.

Is there anyone elese who could help with graphic, animation, sound ...?

Please let me know.

Thanks


Maryam Hojjat

Shirin, Very nice Sizdeh Bedar Music

by Maryam Hojjat on

Thanks for posting.