میروی کجا...پای صحبت اقدس خانوم


Share/Save/Bookmark

ahang1001
by ahang1001
15-Apr-2012
 

میگفت...اونوقتها آب لوله کشی نداشتیم...آب نوشیدنی رو با  گاری میاوردند...و سطل...سطل میفروختند

اونوقتها کمتر کسی تو خونه اش گرامافون داشت...اگر هم که داشت...صفحه های ایرانی کمتر پیدا میشد

اونوقتها تصنیف فروشان دوره گرد داشتیم...که اکثرا خودشان هم میخواندند

داد میزدند....تصنیف های جدید

روی این تصنیف نامه معمولا عکس خواننده....مثلا روح انگیز...دلکش...روحبخش و غیره بود

ودر صفحه وسط ترانه را چاپ میکردند

ما هم میخریدیم و تو خونه میخوندیم

بیا که از دوریت....بیا که از دوریت...بر لبم رسیده جان

.......     .........   .........

میروی کجا...آه میروی کجا؟

اقدس خانوم ضمن همین صحبت ترانه را خواند...افسوس که همون موقع صداش رو ضبط نکردیم

قسمتی از اون ترانه تا اونجا که یادم مونده چنین که در ویدیو 

نواخته ام

نام آهنگساز...ترانه سرا...و خواننده را هم نمیدانم اقدس خانوم هم نمیدونست...فکر کنم نود سالشون باشه...امیدوارم باز هم بخونه

شاید شما بدانید

where are you going? میروی کجا؟

old iranian song
played by shirin
ترانه قدیمی ایرانی
از شنیده های من
نواخته شیرین


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
Albaloo

Interesting!

by Albaloo on

Have her come again to sing and then you tape it.   Can you?