موندم که به این جوان چه بگویم

ahang1001
by ahang1001
03-Nov-2012
 

یکی از کاربران...یا خوانندگان این تارنما بنام

BachehMirdamad

.متنی بمن در سایت یوتیوب نوشته اند

به این شرح

You probably don't care, but even though I realized your
performances were somewhat amateurish, I used to listen to everything
you posted on Iranian.com.

But since your cruel utterances against the Pahlavi family who have
done so much for Iran & Iranians, I have lost all respect for you
and cannot bring myself to listen to your pieces any more.

Check the data on your viewings, sure I'm not the only one.

راستش من بخاطر ندارم که در این تارنما یا هر جای دیگری اهانتی به این خاندان شریف کرده باشم...

حالا هم چهار شاخ موندم که جواب فرزند میرممد را چه بدهم


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
ahang1001

MM

by ahang1001 on

 

من هم خاموش ماندم


ahang1001

سوری جونم

ahang1001


من هم به از این نوشته بسیار تعجب کردم....ایشان هم با این جور نوشته  ها نمیتوانند تصویر مرا خراب کنند

بقول تو ... اینگونه نوشته ها  سرچشمه اش همان کمبود شعور است

 


Zendanian

این چه خاندان "شریفی"است که نامش را نیز از دیگران سرقت کرده است؟

Zendanian


آیا آتش زدن پیکر روزنامه نگار آزاده کریمپور شیرازی، پس از کودتای ۲۸ مرداد، نیز از "شرافت" این خاندان قلابی بود؟
یا نموداری از سادیسم "شریفشان"؟

MM

JavAb-e ablahAn khAmoosheest

by MM on

.


Souri

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

Souri


شیرین جان

اگر شخصی‌ انقدر احمق هست که هنر رو با سیاست قاطی‌
میکنه، چه احتیاجی به نظر ایشان هست؟ وقتیکه منطق از دست میره، دیگه نظر
طرف بی‌ ارزش میشه. شما فقط بی‌خیال باش. کارهات خیلی‌ با ارزش هستن و همه
ما‌ها دوستشون داریم. این شخص اگر شعور و شهامت داشت، در همین سایت میومد
حرفش رو میزد، نه اینکه  سعی‌ کنه بره  تصویر شما رو در یوتیوب خراب کنه.

 

گر‌ بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم


Ali P.

میر ممد؟

Ali P.


فرزند میرداماد( خیابانی در شمال تهران)