پیرامون ورزش و المپیک

All-Iranians
by All-Iranians
29-Jul-2012
 

 

با توجه به وبلاگ اخیر جناب دیوانه پیرامون ورزش و المپیک شعر زیر تهیه و تنظیم شد:

ما را چه به ورزش و المپیک
بر راه و رسوم عالی و نیک

ماییم آخوند_ قرن_ حاضر
هستیم نحیف یا چو یک خیک

ما عاشق منقلیم و وافور
ما را چه به توپ بازی و تور

میدان_ عمل ، همانکه منقل
بازی_ ورق، همانکه پاسور 

بی خاصیت کمال و تقوی
از فضل و هنر کنیم دعوی

انواع هنر به خویش بندیم
بیهوده بریش خویش خندیم

همه ی ایرانیان
يکشنبه  ٨ مرداد ۱٣۹۱ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱۲

 


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

شعر "تنيسون " شعار المپيک ٢٠١٢

All-IraniansAll-Iranians

متن سرود المپيك به زبان انگليسي

All-Iranians