شعرهای زلزله


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
12-Aug-2012
 

بمناسبت زلزله ی ۶.۲ ریشتری در آذربایجان شرقی

تبر به دست رذیلان و لرزه نزد زمین است
در این زمانهء بیداد ، رسم داد ، نه این است

کجا رواست بلرزد زمین به شهر و دیاری
که خانه ها همه از خشت و فقر خانه نشین است ؟

به کودکان نگر ، ای گوی خاک و بازی آنان
ملرز ، از آن که درین لرزه ها عداوت و کین است!

منه به گوشهء دلهای زنده ، داغِ عزیزان
ببین که شعله ء آتش میانِ خونِ جبین است

تو خاک باروری مهد آرزوست وجودت
سرای زیستنی ، وز تو انتظار ، چنین است

ملرز ای وطن ، ای خاک تا به خاک نلرزد
دلی که از تو فروزان شده ست و با تو قرین است !
محمد جلالی چیمه (م. سحر)
يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
//msahar.blogspot.ca/

ای زمینِ ملتهب ، آرام شو
لحظه ای ، با حال و بی آلام شو

نزهت و سرسبزی دشت ات کجاست؟
آن تماشاگاه و گلگشت ات کجاست؟

جای جایِ تو ، بسا ویرانه شد
جشن و شادی، بهرِتو بیگانه شد

بس کن آخر ، این نهیبِ زلزله
بفکن آنجا ، خوش نوایِ هلهله

بنگر اکنون ، بر نشاط و ولوله
بشنو، صوتی ، دلنواز از چلچله

لحظه ای ، با حال و بی آلام شو
ای زمینِ ملتهب ، آرام شو
دکتر منوچهر سعا دت نوری
//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-19...

زمین ‌ای بی‌ مروت مر ندانی
بما نکبت رسد از آسمان ها؟

مجال و مأوی ما بر فنا شد
از آن آهخته تیغ بر کاروان ها

گرت سینه گشودی بر همه راز
بخون آلوده شد در خاوران ها

نیامد برگ و بار از ریشه هایت
کنون در قلب تو آه و فغان ها

دمی آسوده گیر ‌ای پیر شاهد
ز خاکت بر کشیم ما جسم و جانها

چنان بی‌تاب نماید ملک دربند
از آن تیغی که خارد استخوان ها
علی‌ آلنگ
//asre-nou.net/php/view_print_version.php?obj...


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
All-Iranians

شبِ احیای زلزله

All-IraniansAll-Iranians

جناب فرهنگی

All-Iranians


با تشکر، لطفا تازه ترین شعر زلزله را ملاحظه فرمایید

زلزله
(زمین لرزه در آذربایجان شرقی)
یوسف صدیق (گیلراد)
//www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=47223


Ladan Farhangi

شبی که زلزله آمدچه فتنه هابرخاست

Ladan Farhangi


شبی که زلزله آمد ، چه فتنه ها برخاست
نماز شام غریبان به گریه انجامید
و آنکه نامش بر خاتم نبوت بود
چو ماه کنعان در چاه نابکاران رفت
و ماه نخشب بر ماه راستین خندید
و دزد و چوپان ، در گرگ و میش صبحدمان
به حکم پیشه ی نو ، جامه ها بدل کردند
و از دروغ ، سیه رو نگشت صبح نخست ! نادر نادرپور


All-Iranians

Soosan Khanoom

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. You may also like to view this

همچون ستون مانده به چنگال زلزله
ریزد دکل به سینه ی گرداب تیرگی
جز پرچمی سیاه که غلتد به کام موج
چیزی نمانده از هوس تلخ زندگی !
فرخ تمیمی
//www.jasjoo.com/books/new-poems/farokh_tamimi/107/3318


 


Soosan Khanoom

I close my eyes only for a moment and the moment's gone

by Soosan Khanoom on

All my dreams
Pass before my eyes with curiosity

Dust in the wind
All they are is dust in the wind

Same old song
Just a drop of water in an endless sea
All we do
Crumbles to the ground, though we refuse to see

Now don't hang on
Nothin' last forever 

Dust in the wind