نخستین خیمه شب بازی ها را رهبران مذهبی راه انداختند


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
12-Apr-2011
 

مرحوم علی اکبر دهخدا در لغت نامه ی معروف خود، اصطلاح خیمه شب بازی را بشکل زیر تعریف کرده است :
خیمه شب بازی نوعی نمایش است که در آن عروسک هایی را بشکل های مختلف می سازند و بروی صحنه می آورند و آن عروسک ها ، به نخ های نازک متصل است که بوسیله ٔ آن نخ ها ، عروسک ها بحرکات مختلف واداشته می شوند.

پیرایه یغمایی در مقاله ا ی تحت عنوان خیمه شب بازی و پیشینه ی آن نوشته است :
در جوامع اولیه، رهبران مذهبی برای پیشبرد مقاصد مذهبی خود، ماسک و اشکال متحرکی را به نماد خدایان به کار می بردند. بعدها به تدریج ماسک ها متحرک شد و عروسک ها بوجود آمد و عروسک ها در طی زمان نمایش عروسکی را پایه ریختند.

دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا، ضمن اشاره به اینکه کار خیمه‌ شب‌بازی  در اصل از ایران شروع شده است می نویسد :
نمایش عروسکی یا خیمه‌ شب‌بازی طبق آخرین نظریه‌ها در اصل از ایران شروع شده اما در زمان ترکهای عثمانی به ترکیه رفته و در آنجا قوت گرفته و تحت عنوان نمایش قره‌گؤز (چشم سیاه) معروف گشته‌است.

نتیجه : ایران یکی از مراکز خیمه‌ شب ‌بازی است !.


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

خیمه شب بازی امام غایب

All-Iranians


با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد استفاده ازامام غایب و انتظار ظهورش بصورت یکی از پایه های سیاست رسمی دولت او در آمد. اگر ادعای همراهی مهدی در سفر با احمدی نژاد میتوانست به تنهایی از طرف خود او اعلام گردد، همراهی او با دولت در سطح ملی مستلزم فراهم آوردن ابزارهایی بود تا به کمک آنها بتوان توده وسیعی از مردم را تحمیق نموده و آنان را در این عوام فریبی ها شریک کرد. بدین منظور تمام توان خرافاتی مملکت بسیج شد، حاصل اینکه چاه هایی در جمکران بمحل اقامت امام زمان تبدیل گردیدند، واین چاه ها برای زنان و مردان بصورتی جداگانه به آدرس پستی و صندوق جمع آوری اعانه  تبدیل شدند. و از این طریق علاوه بر سرکیسه نمودن مردم میلیاردها تومان از سرمایه مملکت را صرف راه انداختن این خیمه شب بازی نمودند.. //www.melliun.org/didgah/d10/11/13assadi.htm