استقبال ازقصیده ی معروف بهار


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
17-May-2011
 

 

  
"سوی لندن گذر" عنوان قصیده ی معروف مرحوم ملک الشعرای بهار است. این  قصیده خطاب به سر ادوارد گری است که  بین سالهای ١٩٠٥ تا ١٩١٦وزیر خارجه انگلیس بوده است. دکتر شهین سراج در مورد این قصیده چنین نوشته است:

«این قصیده که معروفترین چکامه های سیاسی عصر خود گردید، چهل بیت دارد و در یازده نوامبر ١٩١٢ در روزنامه ی حبل المتین منتشر شد. سپس به وسیله ادوارد براون نیزبه چاپ رسید.... فکر عهدنامه ١٩٠٧ و توافق با روسیه را به او نسبت می دهند. از همین رو خطاب بهار به اوست ...زبان بهار اما در این سروده برسیاق دیگریست. او سنت دیرین شعر ستایشی را برای بیان منظور خودبه کار می گیرد. مورد تقلید او یکی از قصاید انوری شاعر قرن ششم هجری است. قصیده ی انوری که آن را به حق « نامه ی اهل خراسان » نامیده اند به هنگام تهاجم ترکان غز به خراسان و خطاب به رکن الدین محمود قلج طمغاج خان نوشته شده است. شاعر ضمن دعا و ثنائی که نثار حاکم سمرقند می کند، به تشریح وضع رقت آور اهل خراسان می پردازد و سپس از حاکم سمرقند درخواست می کند که برای نجات خراسانیان از دست خونریزان غز به این دیار لشکربکشد و آن مردم بی پناه را رها بخشد:

برسمرفند اگر بگذری ای باد سحر
نامه ی اهل خراسان به بر خاقان بر

مطلع  قصیده ی معروف بهار چنین است:

سوی لندن گذر ای پاک نسیم سحری
سخنی از من بر گو به سر ادوارد گری
کای خردمند وزیری که نپرورده جهان
چون تو دستور خردمند و وزیر هنری

بهار، نیز مانند انوری نسیم سحری را به عنوان پیک پیام آور به کار می گیرد . اما مقصد او لندن است. جائی که درآن تصمیمات عمده ای در باره ی سرنوشت بسیاری از ممالک دنیا، از آنجمله ایران گرفته می شود و مخاطب او خاقانی از سیاق دیگر است که نبض سیاست جهان را به دست دارد».

بعد از برملا شدن ماجرای ارتباط بعضی از سران جمهوری اسلامی با گروهی از شیاطین و جن و پری ، گفته می شود که مرکزتصمیم گیری شیاطین و جن و پری در لندن است. در ایمیلی که همه ی ایرانیان از شاعره ی مشهور خانم زبیده ارنگه ای مقیم تهران دریافت کرده است صمن اشاره به این موصوع و در استقبال از قصیده ی معروف بهار ، زبیده خانم چنین گفته است:

سوی لندن گذر ای پاک  ، نسیم سحری
نظر افکن ، به "اساتید_ بسا جن و پری
"

"همه ی ایرانیان" ،در ادامه ی شعر زبیده خانم اینطور اظهار ادب نموده است :

لحظه ای گوش کن آنجا به سخن های "کویین"
جرعه ای نوش ، کنار_ "آقا ویلیام" و "هری"
بده پیغام به  آنا ن که نشد هیچ حاصل
ز تمام_  عملیات_  سر ادوارد گری
همچنانست که آخر نشود هیچ سودی
ز نگهداری_ " آقا " چه  آخوند بی هنری  ! ! !

از علاقه مندان تقاضا می شود اگر حوصله دارند در تصحیح وتکمیل شعر زبیده خانم ، کمک فرمایند.


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

خطاب به انگلوفیل

All-Iranians


 خیلی خوشحالیم که شما شعر ما را میخوانید و سر شوق می آیید و شعر میگویید

رباعی

باید انداخت ترا ، توی بیابانی خشک
تو که آخوندی و بیمایه و بس بی هنری

گفته اند ، حال تو چندان خوش نیست
می شود کار تو آخر ، همه جا دربدری


anglophile

یک رباعی تقدیم به دوست محترم "همه‌ایرانیان"

anglophile


 

گرچه در نظم آفرینی بری از هر هنری

زده‌ای زوری و انداختی از خود اثری

به شتاب و بکنش پاک به آب

ورنه بویش ببرد کله هر بی‌ پدری  

 

 


All-Iranians

شعر پیغام

All-Iranians


با تشکر و با توجه به محبت دوستان ، متن نهایی شعر پیغام تا این لحظه اینطورست

سوی لندن گذر ای پاک  ، نسیم سحری
نظر افکن ، به "اساتید_ بسا جن و پری"

لحظه ای گوش کن آنجا به سخن های "کویین"
جرعه ای نوش ، کنار_ "آقا ویلیام" و "هری"

بده پیغام به هر یک ، که نگشت هیچ حاصل
ز تمام_  عملیات_  سر ادوارد گری

همچنانست ، که آخر نشود هیچ سودی
عایدت ، زین همه بازی ، که بیاری ، ببری

خطاب به آخوند خامنه ای

باید انداخت ترا ، توی بیابانی خشک
تو که آخوندی و بیمایه و بس بی هنری

گفته اند ، حال تو چندان خوش نیست
می شود کار تو آخر ، همه جا دربدری

شده این ملت ما ، واسطه ی ظلم آخوند
بس تهی دست ، که افتاده به دریوزه گری

زبیده ارنگه ای  ،شیرین خانم  ، دکتر نوری و همه ی ایرانیان


All-Iranians

...

by All-Iranians on

deleted


All-Iranians

The Best Read

by All-Iranians on

 


سوی لندن گذر ای پاک  ، نسیم سحری
نظر افکن ، به "اساتید_ بسا جن و پری"
لحظه ای گوش کن آنجا به سخن های "کویین"
جرعه ای نوش ، کنار_ "آقا ویلیام" و "هری"
بده پیغام به  آنا ن که نشد هیچ حاصل
ز تمام_  عملیات_  سر ادوارد گری
همچنانست که آخر نشود هیچ سودی
عایدت زین همه بازی و ولایت پروری
باید انداخت ترا توی بیابانی خشک
تو که آخوندی و بیمایه و بس بی هنری
گفته اند حال تو چندان خوش نیست
می شود کار تو آخر همه جا دربدری
شده این ملت ما واسطه ی ظلم آخوند
بس تهی دست که افتاده به دریوزه گری


All-Iranians

تهی دست وخسته‌تن ازلاغری

All-Iranians


مگر می‌کند بوستان زرگری
که دارد به دامان زر جعفری؟
به کان اندر، آن مایه زر توده نیست
که باشد در این دکهٔ زرگری
به باغ این چنین گفت باد صبا
که : «چونی بدین مایه حیلت وری؟
به ده ماه از این پیش دیدمت من
تهی دست و خسته‌تن از لاغری

ملک الشعرای بهار
 //ganjoor.net/bahar/divanb/ghasideb/sh32/


All-Iranians

To Anglophile

by All-Iranians on

تشکر از تشریف فرمایی شما. ما نمی دانستیم دوستان انگلیس و انگلوفیل ها  شعر ملک الشعرای بهار را بی مغز و یا مثل معر میخوانند.  تهی دست و خسته ‌تن از لاغری از بهار است و در کامنت بعدی متن کامل  را پست می کنیم که انگلوفیل ما ملاحظه فرماید. بعلاوه ممکنست بعضی اشعار خود ما مثل امعار باشد اما ما هیچوقت و در هیچ جای دنیا بخصوص در انگلستان ادعای شاعری نکرده ایم. خیلی خوشحالیم که شما شعر ما را میخوانید و سر شوق می آیید و شعر میگویید.


anglophile

Don't ruin Bahar's rich poetry by your jokery

by anglophile on

گر چنین "معر" بی‌ وزن و قافیه گویی

رونق شعر و شاعری ببری

 


All-Iranians

یک بیت دیگر

All-Iranians


بشد  ملت ما  ، ز ظلم_  آخوند
تهی دست و خسته ‌تن از لاغری


All-Iranians

قصیده ی جدید بهار تا این لحظه

All-Iranians


سوی لندن گذر ای پاک  ، نسیم سحری
نظر افکن ، به "اساتید_ بسا جن و پری"
لحظه ای گوش کن آنجا به سخن های "کویین"
جرعه ای نوش ، کنار_ "آقا ویلیام" و "هری"
بده پیغام به  آنا ن که نشد هیچ حاصل
ز تمام_  عملیات_  سر ادوارد گری
همچنانست که آخر نشود هیچ سودی
ز نگهداری_ " آقا " چه  آخوند بی هنری
ای که آخوندی کلاش و بس بی هنری
کاش گیر جن افتی و زود ور بپری
تو که آخوندی و بیمایه و بس بی هنری
می شود کار تو آخر همه جا دربدری ....


All-Iranians

شیرین خانم : تشکر

All-Iranians


شیرین خانم : تشکر و در ادامه میتوان گفت:

تو که آخوندی و بیمایه و بس بی هنری
می شود کار تو آخر همه جا دربدری


ahang1001

  ای که آخوندی

ahang1001


 

ای که آخوندی کلاش و بس بی هنری

کاش گیر جن افتی و زود ور بپری

 


All-Iranians

شیرین خانم

All-Iranians


تشکر. شیرین و صحیح فرمودید که کم کم داره همه چیز جنی میشه . اما بقول زبیده خانم مرکز همه جن ها در لندن است. با طبع شیرین و خوبتان اگر حوصله دارید لطفا در تصحیح وتکمیل شعر زبیده خانم هم کمک فرمایید.


ahang1001

کم کم داره همه

ahang1001


کم کم داره همه چیز جنی میشه