منقرض باد این تبار مکر و زور

All-Iranians
by All-Iranians
03-Jun-2011
 

 

شعر زیر تضمین شعر جناب محمد جلالی است که قبلا در این وبلاگ  آمده است

"منهدم باد این بساط جهل و جور"
منقرض باد این تبار مکر و زور

مکر و زور ست ، در تبار این گروه :
خانمان_ ملاهای_ جور واجور

گرچه بهتر گفته آید، نزد خلق
اهل منقل ، خلسه در دنیای فور

تنبل و بیکاره ، در ذکر و دعا
واعظان و حامی_ اهل قبور

همه ی ایرا نیان

تقاضا : با تشکر قبلی ، علاقمندان لطفا در تکمیل این تضمین ، مساعدت فرمایند.


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

خانم مریم حجت

All-Iranians


با تشکر. بعد از خواندن کامنت خوب شما دنباله ی شعر اینطور به ما وحی شد

لعن باد آن راحل آخوندک که گفت
انقلاب آمد ز آژان و سپور


Maryam Hojjat

Very Factual Indeed

by Maryam Hojjat on

about Akhoonds tabar.